2018-05-04

Dirbtuvės „Think European – act local“ Vokietijoje

Dirbtuvės „Think European – act local“ Vokietijoje pagrindinė nuotrauka

Šių dirbtuvių tikslas – suteikti platformą vietos ir regiono lygmens sprendimų priėmėjams jaunimo srityje keistis pozicijomis ir lūkesčiais apie Europos Komisijos pasiūlymą būsimam bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje ES lygmeniu. 

Ši veikla seka iš ankstesnio skirtingų šalių bendradarbiavimo tarp skirtingų regionų (pvz., Vokietija, Austrija, flamandai) ir iš bendradarbiavimo su ES regionų komitetu per dabartinės ES jaunimo strategijos įgyvendinimą. 

ES jaunimo strategijos įvertinimas parodė, kad, siekiant sustiprinti Europos strategijos aktualumą ir poveikį vietos lygmeniu, reikalingas aktyvesnis vietos ir regioninio lygmens sprendimų priėmėjų, atsakingų už jaunimo politiką, dalyvavimas ES veiklose. Šis susitikimas skirtas tam, kad būtų apsikeista požiūriais, kaip tai tikslingiau įgyvendinti.

Numatomos veiklos:

  • pasiruošiamieji susitikimai
  • parama, jeigu reikia pagalbos, siekiant identifikuoti reikiamus sprendimų priėmėjus
  • dirbtuvės
  • tęstinumas: rekomendacijos sprendimų priėmėjams apie tolimesnį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje Europoje. 

Dirbtuvės vyks vokiečių kalba. 

Registracija vyksta čia iki 2018 m. birželio 1 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite prisegtame dokumente puslapio kairėje.