2018-06-08

Europos Komisija siūlo 2021–2027 m. padvigubinti naujos programos „Erasmus“ finansavimą

Europos Komisija siūlo 2021–2027 m. padvigubinti naujos programos „Erasmus“ finansavimą pagrindinė nuotrauka

Europos Komisija siūlo 2021–2027 m. padvigubinti naujos programos „Erasmus“  finansavimą iki 30 mlrd. EUR.

Šiuo metu programa „Erasmus“ leidžia milijonams jaunų europiečių mokytis, studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, įgyti naujos patirties ir plėsti žinias Europoje, taip didinant jaunimo ateities įsitvirtinimo galimybes darbo rinkoje. Padvigubinus programos biudžetą bus dar veiksmingiau remiami pagrindiniai politiniai tikslai: iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę, suteikti jaunimui daugiau galimybių ir vystyti Europos identitetą jaunimo, švietimo ir kultūros politikos srityse.

Užimtumo, ekonomikos augimo, investicijų ir konkurencingumo komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen sakė: „Turime stiprinti „Erasmus“. Jau daugiau nei 30 metų tai buvo viena iš svarbiausių programų, parodančių, kad integracija yra svarbiausia. Tai yra Europos be sienų esmė. Per „Erasmus“ suteikiame jauniems žmonėms daugiau galimybių, todėl siūlome dvigubai padidinti programos finansavimą. Kiekvienas euras, kurį investuojame į „Erasmus“, yra investicija į mūsų ateitį: į jauno žmogaus, mokytojo ar dėstytojo ateitį – į visos Europos ateitį. Kaip buvęs „Erasmus“ studentas kalbu iš savo asmeninės patirties.“

Tibor Navracsics, švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komisaras, sakė: „Aš labai didžiuojuosi, kad Komisija pasiūlė dvigubai padidinti Erasmus biudžetą –tai yra didžiausias biudžeto padidinimas iš visų mūsų pateiktų programų ES biudžete. Turime būti drąsūs. Ši programa padės įgyvendinti dideles ambicijas siekiant suteikti jaunimui daugiau galimybių, kurti Europos švietimo erdvę ir stiprinti mūsų europinę tapatybę. Raginu valstybes nares ir Europos Parlamentą mus remti ir užtikrinti galimybę sukurti geriausią ateitį mūsų piliečiams.“

Europos Komisija siūlo padidinti „Erasmus“ biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiui iki 30 mlrd. EUR: 25,9 mlrd. EUR – švietimui ir mokymui, 3,1 mlrd. EUR  –jaunimui ir 550 mln. EUR sportui.

Europos Komisijos pasiūlymo tikslas yra: 

  • Padidinti paramos gavėjų skaičių
  • Įtraukti įvairių socialinių sluoksnių žmones
  • Sukurti glaudesnius santykius su kitomis pasaulio šalimis
  • Sutelkti dėmesį į perspektyvių studijų krypčių skatinimą (atsinaujinanti energija, klimato kaita, aplinkos inžinerija, dirbtinis intelektas ar dizainas)
  • Skleisti europietišką tapatybę per kelionių patirtį

Daugiau informacijos: