2018-02-12

Europos Komisija vykdo apklausą dėl studijų užsienyje metu įgytų kvalifikacijų bei išsilavinimo

Europos Komisija vykdo apklausą dėl studijų užsienyje metu įgytų kvalifikacijų bei išsilavinimo pagrindinė nuotrauka

Europos Komisija savo komunikate „Europos identiteto stiprinimas švietimo ir kultūros srityje“ siūlo sukurti Europos švietimo erdvę, kurioje žmonės galėtų laisvai judėti studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, o tai prisidės prie geresnių asmenų galimybių, taip pat didesnio sugebėjimo patenkinti įgūdžių ir gebėjimų poreikius.

Šiam tikslui pasiekti Europos Komisija pateiks rekomendacijas Europos Tarybai dėl abipusio aukštojo mokslo (visų lygių) ir aukštesniojo vidurinio mokslo kvalifikacijų / diplomų ir studijų laikotarpių užsienyje pripažinimo skatinimo.

Europos Komisija, rengdama rekomendacijas, kviečia visas suinteresuotąsias šalis užpildyti žemiau pateiktą klausimyną, kuris bus labai naudingas pasiūlymo rengimui.

Maloniai prašome iki š.m. vasario 19 d. užpildyti šį klausimyną: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecognitionOfDiplomas2018

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!