2017-09-21

Išsilavinimas ir darbas: perspektyva į sėkmingą ateitį – 26-oji metinė EfVET konferencija

Išsilavinimas ir darbas: perspektyva į sėkmingą ateitį – 26-oji metinė EfVET konferencija pagrindinė nuotrauka

26-oji metinė EfVET konferencija, 2017 m. spalio 25–28 d. Salonikai, Graikija

Registruokitės internetu! http://efvet-conference.eu/

Konferencijos programa

Apie konferenciją

Pasaulio ekonomikos forumas savo 2016 metų leidinyje „Darbo rinkos ateitis“ paskelbė, kad mes stovime ant ketvirtosios pramonės revoliucijos slenksčio. Ši revoliucija nėra vien technologinė; jai įtakos turi ir socio-ekonominiai, geopolitiniai bei demografiniai pokyčiai.

Prieš dešimt ar vos penkerius metus vyravusi darbo rinka bei paklausūs įgūdžiai niekaip neprimena dabartinės situacijos, o pokyčiai įgauna vis didesnį pagreitį. Vyriausybėms, įmonėms ir asmenims didelį susirūpinimą kelia klausimas, kaip atpažinti ir numatyti įgūdžius, kurie būtų vertinami ne tik šiomis dienomis, bet ir ateityje. Priešingu atveju galimas šiomis dienomis turimų ir ateityje prireiksiančių įgūdžių neatitikimas. Remiantis kai kurių tyrimų duomenimis, tikėtina, kad 65% dabartinių pradinių klasių moksleivių dirbs darbo vietose, kurios šiuo metu dar nėra sukurtos, didelės dalies jų net nėra darbo sąraše! Taigi, mes visi privalome didelį dėmesį skirti tiems įgūdžiams, kurių ateityje prireiks žmonėms, susidursiantiems su itin greitai besikeičiančia darbo rinka.

Visos suinteresuotos šalys (vyriausybės, kompanijos, švietimo ir kitos įstaigos) turės glaudžiai bendradarbiaudamos  parengti 21-ojo amžiaus mokymo programą, kuri padės susidoroti su būsimais iššūkiais.  Norint remti talentus, inovacijas ir verslumą bei didinti galimybes, teks taikyti naujus bendradarbiavimo metodus.  

Europos Komisijos 2016-ųjų birželio mėnesį pradėtą Naujų įgūdžių darbotvarkę (New Skills Agenda) sudaro keletas veiksmų, skirtų užtikrinti, kad visiems Europos Sąjungos piliečiams būtų prieinamas tinkamas mokymas, įgūdžiai bei pagalba.  Didelis dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas darbuotojų perkvalifikavimui bei kvalifikacijos kėlimui.

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vadovo James‘o Calleja teigimu, vienas iš ateinančių metų prioritetų bus „aprėpti tiek darbo, tiek mokymo pasaulius ir surasti būdą, kaip, juos suvienijus, parengti ateičiai tinkamą darbo jėgą.“ Tad nebelieka nieko kito, kaip tik mūsų 26-osios tarptautinės metinės konferencijos Salonikuose metu nuspręsti, kaip būtų galima suvesti šiuos du pasaulius, kurie drauge pasitiktų tokią neaiškią ateitį.     

Apsvarstyk, dalinkis, ieškok

Konferencijos metu bus galima įvairiapusiškai išanalizuoti su tema susijusias problemas, dalintis gerąja patirtimi ir ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių:

 • Koks profesinio rengimo įstaigų vaidmuo perkvalifikuojant arba keliant dabartinės darbo rinkos kvalifikaciją?
 • Kaip galima panaudoti Naujų įgūdžių darbotvarkę? Kaip ji apjungia profesinį rengimą, darbo rinką ir skaitmeninį pasaulį?
 • Kaip EfVET galėtų prisidėti prie būsimų diskusijų apie profesinio rengimo mokyklų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir kitų suinteresuotų šalių patiriamas problemas?   
 • Kaip įmonės ir kitos suinteresuotos šalys padeda viena kitai nustatyti įgūdžių poreikį trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu?
 • Kokią įtaką mokymui ir mokymuisi turės technologiniai pokyčiai ir inovacijos?
 • Kaip nutiesti tiltus tarp profesinio rengimo ir aukštųjų mokyklų?

 

Komunikavimas

Mūsų interaktyvi konferencija suteikia daug galimybių megzti naujus ryšius ir ieškoti partnerių. Atsiradus didesniam poreikiui, toliau vykdomas atstovų delegavimas į forumo sesijas. Reklamuojant bei įgyvendinant Tarptautinį judumą (Erasmus+ KA1) galima užmegzti ryšius su potencialiais partneriais, o vykstant Erasmus+ KA2 - strateginių partnerysčių projektams – dalintis inovacijomis ir kurti partnerystes. 

Agora / praktiniai seminarai

Šių metų praktiniai seminarai vadinami Agora – graikišku žodžiu reiškiančiu „forumą“. Juose bus aptariami šie profesinio rengimo įstaigoms aktualūs klausimai: Kiekvieno praktinio seminaro metu bus formuojamos mažos tarptautinės darbo grupės temos potemėms analizuoti. Atstovus kviesime aktyviai dalintis savo gerosiomis patirtimis. Kiekvieno praktinio seminaro rezultatai bus pristatyti visiems atstovams šeštadienio rytą, o pasibaigus konferencijai – pateikti ES suinteresuotoms šalims. Jūsų nuomonė svarbi!

 1. Kokybiškos praktikos/pameistrystės darbu grįstoje mokymo sistemoje 
 2. Skaitmeninis mokymasis. Kaip toli jau pažengėme?
 3. Dabartinės darbo rinkos perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas
 4. Kaip nutiesti tiltus tarp profesinio rengimo ir aukštųjų mokyklų?
 5. Kaip sumažinti nebaigusiųjų mokytis skaičių?
 6. Ar esame pasirengę Pramonei 4.0?

 

Daugiau informacijos: Rasa Zygmantaitė, Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja, el. p. rasa.zygmantaite@mkolegija.lt tel. +370 687 80300