2018-07-10

Kaip paženklinti savo renginį 2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų ženklu?

Kaip paženklinti savo renginį 2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų ženklu? pagrindinė nuotrauka

2018-aisiais visoje Europoje vyksta renginiai, kurių dėmesio centre – Europos kultūros paveldas. Gaukite Europos kultūros paveldo metų ženklą savo renginiui ir taip prisidėkite prie šios iniciatyvos!

Kas yra Europos kultūros paveldo metų ženklas?

Europos kultūros paveldo metų ženklas (įskaitant logotipą, šūkį ir grotažymę) skirtas ženklinti veiklai, renginiams ir projektams, rengiamiems nuo 2017 m. gruodžio 7 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Juo gali būti ženklinami projektai, kuriais padedama siekti vieno arba daugiau Europos kultūros paveldo metų tikslų.

Ar jūsų projektu prisidedama prie Europos metų vizijos įgyvendinimo? Paprašykite suteikti Europos kultūros paveldo metų ženklą ir prisidėkite prie šios iniciatyvos!

Kas gali suteikti Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) ženklą?

Susipažinkite su  Iniciatyvų ženklinimo gairėmis (anglų kalba)

2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

Europos kultūros paveldo metų tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis: „Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“.

Europos kultūros paveldo metais visoje Europoje imamasi įvairių iniciatyvų, organizuojami renginiai, kad žmonės daugiau žinotų apie savo kultūros paveldą, labiau juo domėtųsi. Kultūros paveldas formuoja mūsų tapatybę ir veikia kasdienį gyvenimą. Jis mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, archeologinėse vietovėse.

Paveldas – tai ne tik literatūra, menas ir įvairūs daiktai, bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje, ir filmai, kuriuose atpažįstame save.

Kodėl skiriame dėmesio kultūros paveldui?

Kultūros paveldas yra visuotinė vertybė, svarbi individui, bendruomenei ir visuomenei. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms. Gali atrodyti, kad paveldas priklauso praeičiai arba yra statiškas, tačiau iš tiesų jis kinta dėl mūsų veiklos. Negana to, mūsų paveldas labai svarbus kuriant Europos ateitį. Tai viena iš priežasčių, dėl ko Europos kultūros paveldo metais visų pirma norime sudominti jaunimą.

Kultūros paveldas gali būti įvairių pavidalų:

  • Materialusis paveldas – pastatai, paminklai, artefaktai, drabužiai, meno kūriniai, knygos, įrenginiai, istoriniai miestai, archeologinės vietovės.
  • Nematerialusis paveldas – žmonių vertinama veikla, vaizdavimo ir raiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai ir kultūrinės erdvės. Jam priklauso kalba ir žodinės kūrybos tradicijos, scenos menas, papročiai ir tradiciniai amatai.
  • Gamtos paveldas – kraštovaizdžiai, flora ir fauna.
  • Skaitmeninis paveldas – ištekliai, kurie buvo sukurti kaip skaitmeniniai (pavyzdžiui, skaitmeninis menas arba animacija) arba suskaitmeninti, siekiant juos išsaugoti (įskaitant tekstus, nuotraukas, vaizdo ir kitus įrašus).

Brangindami kultūros paveldą galime suvokti, kokia didelė mūsų įvairovė, ir pradėti diskutuoti apie tai, kas mus sieja. Ar galėtume kokiu nors būdu labiau praturtinti savo gyvenimą, negu domėdamiesi vienu iš svarbiausių savo tapatybės elementų?

Kultūros paveldas neturėtų būti apleistas, ardomas arba naikinamas. Todėl 2018 m. ieškosime būdų jį įvertinti ir išsaugoti.

Kas vyksta šiemet?

Europos kultūros paveldo metai – puiki proga visiems susipažinti su kultūros paveldu, jį įvertinti ir juo pasidžiaugti. Visoje Europoje vyks tūkstančiai renginių, kuriuose kviečiami dalyvauti visi ir per kuriuos žmonės galės geriau susipažinti su kultūros paveldu.

Apsilankykite Europos metams skirtoje jūsų šalies svetainėje, kad sužinotumėte, kas vyksta jūsų kaimynystėje.