2017-12-12

Kviečiame į „TICTAC“ mokymo kursus Vokietijoje

Kviečiame į „TICTAC“ mokymo kursus Vokietijoje pagrindinė nuotrauka

„TICTAC“ mokymo kursai skirti jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, kurie siekia plėtoti savo strategijas nacionaliniu mastu panaudodami patirtį, kurią įgijo tarptautinio bendradarbiavimo metu. „TICTAC“ mokymo kursais siekiama sustiprinti projektų kokybę, pagerinti mokymo kursų dalyvių kompetencijas projektų įgyvendinimo srityje. Mokymo kursai vyks 2018 m. kovo 19–25 d. Bonoje, Vokietijoje.

Mokymo kursų uždaviniai:

 • Viešinti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį kaip edukacinę priemonę.
 • Nagrinėti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį daugiausiai dėmesio skiriant kokybiškam tarptautiniam bendradarbiavimui.
 • Suprasti programos vaidmenį ilgalaikėje perspektyvoje.
 • Simuliuoti pirmuosius projekto organizavimo žingsnius drauge su tarptautine komanda.
 • Ugdyti dalyvių kompetencijas planuojant neformaliojo ugdymo ir tarpkultūrinio mokymosi procesus.
 • Akcentuoti jaunimo dalyvavimą ir aktyvų pilietiškumą kaip pagrindinius elementus planuojant europinį projektą.

Mokymo kursai skirti jaunimo darbuotojams ir jaunimo grupių vadovams, kurie:

 • turi tarptautinės veiklos ar renginių patirties (nebūtinai susijusių su programa „Erasmus+“ arba „Veiklus jaunimas“).
 • yra motyvuoti sužinoti apie programą ir kurti arba stiprinti tarptautines partnerystes.
 • siekia stiprinti tarptautinių projektų kokybę.
 • planuoja įgyvendinti europinius jaunimo projektus kartu su savo organizacija.
 • jau turi 18 metų.
 • geba bendrauti ir dirbti anglų kalba. Prastas anglų kalbos mokėjimas apribos mokymosi galimybes.

Mokymo kursai vyks 2018 m. kovo 19–25 d. Vokietijoje. Registracija vyksta čia iki 2018 m. vasario 12 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.