2017-04-03

Kviečiame į trečiąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą Varšuvoje

Kviečiame į trečiąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą Varšuvoje pagrindinė nuotrauka

300 dalyvių — tarp kurių ir aktyvūs jauni žmonės, jaunimo darbuotojai, jaunimo politikos veikėjai, ir sprendimų priėmėjai — susitiks ir diskutuos apie dalyvavimą ir aktyvų pilietiškumą bei jaunų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procersus.

Planuojamas Rytų partnerystės jaunimo forumas bus jau trečioji konferencija, kuri skiriama tiems iššūkiams, kurie rūpi jauniems žmonėms. Ji organizuojama Rytų partnerystės viršūnių susitikimo kontekste. Ankstesnės konferencijos vyko Lietuvoje (2013 m.) ir Latvijoje (2015 m.). Jų metu daugiausiai dėmesio skirta socialinei įtraukčiai ir įsidarbinamumo temai.

Pagrindiniai 3-iojo Rytų partnerystės jaunimo forumo tikslai:

  • gilinti dialogą ir pažengusį bendradarbiavimą jaunimo politikos ir švietimo srityje tarp Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių dalinantis ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi, suteikiant erdvę kontaktams ir bendradarbiavimui užmegzti tiek vietinių, tiek tarptautinių projektų srityje.
  • identifikuoti bendrus iššūkius, diskutuoti apie juos ir pasiūlyti konkrečių veiksmų, kurie padėtų juos įveikti.
  • prisidėti prie 5-osios Rytų partnerystės viršūnių deklaracijos, kuri bus pasirašoma 2017 m. lapkritį Briuselyje, Belgijoje.

3-iojo Rytų partnerystės jaunimo forumo metu teminiai akcentai dedami ant dalyvavimo ir aktyvaus jaunų žmonių įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesą, nagrinėjami iš kelių perspektyvų:

  • jauni žmonės kaip aktyvūs, kritiškai mąstantys ir atsakingi piliečiai;
  • jauni žmonės ir verslumas – imant ateitį į savo rankas;
  • jauni žmonės ir švietimas: formalusis, neformalusis ir savaiminis.

Forumo rezultatai bus pristatomi 5-ajame Rytų partnerystės viršūnių susitikime, kuris vyks Briuselyje.

Dalyvių profilis:

  • aktyvūs jauni žmonės, kurie gali temiškai prisidėti prie forumo savo patirtimi (pavyzdžiui, tie, kurie veikia jaunimo organizacijose, yra įsitraukę į jaunimo projektus, programas, savanoriauja tiek tarptautiniu, tiek vietos lygmeniu).
  • Jaunimo darbuotojai ir su jaunimu dirbantys asmenys.
  • Kalbantys ir gebantys dirbti anglų kalba.

Seminaras vyks Varšuvoje, Lenkijoje, 2017 m. birželio 22−23 d. Registruotis galite iki 2017 m. balandžio 12 d. (imtinai). Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šį forumą siųs dalyvių delegaciją iš Lietuvos. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite prisegtame dokumente.