2017-09-20

Kviečiame suaugusiųjų švietimo organizacijas teikti paraiškas vykti į kontaktinį seminarą Maltoje

Kviečiame suaugusiųjų švietimo organizacijas teikti paraiškas vykti į kontaktinį seminarą Maltoje pagrindinė nuotrauka

2017 m. spalio 24-26 d. Maltoje, Valetoje vyks programos „Erasmus+“ 1-ojo pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Training on capacity building in the implementation of Adult Education (KA1) Erasmus+ projects”. Seminarą organizuoja ES programų agentūra.

Seminaro tikslas – suburti suaugusiųjų švietimo organizacijas, ypatingai dirbančias bendrųjų įgūdžių tematika, dirbančias su rizikos grupėmis, taip pat ketinančias rengti paraiškas programos „Erasmus+“ 1-ojo pagrindinio veiksmo 2018 m. konkursui. Taip pat organizuojant šį seminarą tikimasi paskatinti suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumą bei suteikti galimybę pasidalinti patirtimi minėtoje suaugusiųjų švietimo tematikoje.

Seminaro dalyviai: visos šiuo metu aktyvios suaugusiųjų švietimo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, įsitraukusios į suaugusiųjų švietimą. Seminare gali dalyvauti tiek organizacijos, jau įgyvendinusios projektus, tiek ketinančios rengti pirmą projektą ateinančiais metais. Seminaro dalyviai turėtų būti pasirengę keistis gerąja patirtimi ir kurti partnerystes naujiems mobilumo projektams kaip siunčiančiosios arba priimančios organizacijos.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai. Pirmenybė bus teikiama organizacijoms, dirbančioms bendrųjų įgūdžių tematika bei dirbančioms su rizikos grupėmis.  

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Seminaro organizatorių informaciją rasite čia.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2017 m. rugsėjo 26 d. (imtinai) kviečiame pateikti Švietimo mainų paramos fondui TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo mainų paramos fondui pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Maltą kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

 

 

 

Vizito į Maltą finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Maltoje ir atgal 2017 m. spalio 24-27 d.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis:  2017 m. spalio 24-27 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

 

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Pragyvenimo išlaidos: maitinimas, apgyvendinimas (pildoma, jei nenumatytas renginio mokestis)

Netaikoma (apmoka renginio organizatoriai)

Dienpinigiai

Skaičiuojami pagal vidinę pareiškėjo organizacijos tvarką

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Maltoje atrankos rezultatus informuosime 2017 m. spalio mėn. pradžioje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.