2018-03-07

Kvietimas dalyvauti programos „Erasmus+“ teminiame seminare Lenkijoje

Kvietimas dalyvauti programos „Erasmus+“ teminiame seminare Lenkijoje pagrindinė nuotrauka

Gegužės 9-13 d. Lenkijoje, Miedzeszyn mieste (netoli Varšuvos) vyks „Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo teminis seminaras „S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools”. Seminarą organizuoja lenkų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Foundation for the Development of the Education System).

Seminaro koncepcija: šis seminaras organizuojamas atsižvelgiant į socialinės įtraukties horizontalųjį prioritetą. Šiuo seminaru siekiama padėti mokyklų atstovams geriau suprasti įvairius paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo aspektus. 

Seminaro medžiagą parengė Švedijos, Slovakijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos nacionalinės agentūros, renginį ves ekspertai, turintys tarptautinių projektų planavimo ir įgyvendinimo patirties. Renginio metu dalyviai dirbs grupėse kuriant ir plėtojant potencialių projektų idėjas. Dalyviai galės rinktis projektų idėjas, atitinkančias jų institucijos ar vietinės bendruomenės interesus.  

Planuojami seminaro rezultatai: dalyviai pagerins žinias bei įgūdžius projektų planavimo ir įgyvendinimo srityse. Seminaro dalyviai galės rasti partnerius ateities projektams, sukurs projektų juodraštines versijas.  

Kas gali dalyvauti: specialiųjų mokyklų vadovai bei mokytojai, kurie ateityje planuoja įgyvendinti 2-ojo pagrindinio veiksmo mokyklinių partnerysčių projektus.

Dėl didelio susidomėjimo šiuo renginiu, į jį galės vykti tik 1 dalyvis iš šalies.

Atrinkto dalyvio institucijos vadovą kviesime dotacijos sutartį pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. kovo 12 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Lenkiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Lenkiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Lenkijoje ir atgal 2018 m. gegužės 9-13 d.

Gegužės 13 d. dalyvių išvykimas numatomas po pusryčių

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis:  gegužės 9-13 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

 

Atkreipiame dėmesį, kad renginio mokesčio nėra – nakvynę (gegužės 9-13 d.) bei maitinimą apmokės renginio organizatoriai. Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto (kelionės išlaidos bei draudimas), o 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Lenkijoje atrankos rezultatus informuosime 2018 m. kovo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kelionės informacija: Miedzeszyn miestą galima pasiekti iš Chopin oro uosto traukiniu (kelionės trukmė – 1 val., traukiniai vyksta kas 30 min.) arba iš Śródmieście traukinių stoties (miesto centro, kelionės trukmė – 30 min., traukiniai vyksta kas 20 min.)

 

Papildoma informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.