2018-04-27

Kvietimas teikti paraiškas vykti į „Erasmus+“ kontaktinį seminarą „Inclusive education – a road to social inclusion“ Slovakijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į „Erasmus+“ kontaktinį seminarą „Inclusive education – a road to social inclusion“ Slovakijoje pagrindinė nuotrauka

Rugsėjo 12-14 d. Bratislavoje, Slovakijoje vyks „Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Inclusive education – a road to social inclusion”. Seminarą organizuoja slovakų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (SAAIC – Slovak Academic Association for International Cooperation).

Seminaro tema ir tikslai – pagrindinis seminaro tikslas – pasikeisti gerosiomis patirtimis socialinės įtraukties švietime tema, aptarti pagrindinius šios srities iššūkius, rasti partnerius būsimiems projektams socialinės įtraukties tema.  

Seminaro kalba – anglų kalba.

Planuojamas dalyvių skaičius – 60.

Preliminari renginio programa.

Kas gali dalyvauti: Seminare gali dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai bei mokytojai, dirbantys su 10-14 m. amžiaus vaikais, besidomintys seminaro tema bei suinteresuoti ateityje rengti „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mokyklų strateginių partnerysčių projektus.  

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. gegužės 9 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.
  3. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Slovakiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Slovakiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovakijoje ir atgal 2018 m. rugsėjo 12-14 d.

Preliminari renginio pradžia rugsėjo 12 d. – 12 val.

Preliminari renginio pabaiga rugsėjo 14 d. – nuo 13 val. (po pietų)

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis: rugsėjo 12-14 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis

Netaikoma

Pragyvenimo išlaidos

Renginio dienomis organizatoriai dalyviams užtikrins maitinimą.

Renginio organizatoriai dalyviams rezervavo kambarius  viešbutyje, kuriame vyks renginys. Viešbučio kaina nakčiai – 109 EUR, todėl viso – 218 EUR.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Slovakijoje atrankos rezultatus informuosime 2018 m. birželio mėn. pirmoje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

 

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.