2017-09-20

Kvietimas teikti paraiškas vykti į „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Italijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Italijoje pagrindinė nuotrauka

Profesinio mokymo sektoriaus srityje veikiančių institucijų/organizacijų atstovus kviečiame teikti paraiškas vykti į Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) kontaktinį seminarą Italijoje.

2017 m. lapkričio 23-24 d. Italijoje, Romoje,  vyks programos „Erasmus+“ 1-ojo pagrindinio veiksmo ir 2-ojo pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Erasmus+ for equity and inclusion”.

Seminaro tikslas - suburti organizacijas, ketinančias rengti programos „Erasmus+“ 1-ojo pagrindinio veiksmo ir 2-ojo pagrindinio veiksmo paraiškas 2018 m. konkursui, suteikti seminaro dalyviams galimybę surasti partnerius būsimiems projektams, pasidalinti patirtimi, skatinti specialiųjų poreikių turinčių dalyvių mobilumą, keistis praktika ir kurti priemones, skirtas atitinkamai tarpvalstybinei mokymosi patirčiai paremti.

Seminaro dalyviai: profesinio mokymo įstaigos, institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai.

Pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie tarptautinėse bendradarbiavimo veiklose dar nėra dalyvavę ir/arba atstovams institucijų, dirbančių su mokiniais su negalia.

Programą ir daugiau informacijos rasite čia.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2017 m. rugsėjo 28 d. (imtinai) kviečiame pateikti Švietimo mainų paramos fondui TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo mainų paramos fondui pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Italiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Italiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Italijoje ir atgal 2017 m. lapkričio 23-24 d.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis:  2017 m. lapkričio 23-24 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

 

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Pragyvenimo išlaidos:  dienpinigiai, maitinimas, apgyvendinimas (pildoma, jei nenumatytas renginio mokestis)

Nakvynę lapkričio 22-23 d. apmokės priimančioji organizacija; taip pat pasirūpins maitinimu renginio metu.

Dienpinigiai

Skaičiuojami pagal vidinę pareiškėjo organizacijos tvarką

 

Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo mainų paramos fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Italijoje atrankos rezultatus informuosime 2017 m. spalio mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.