2018-03-01

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Belgijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Belgijoje pagrindinė nuotrauka

Institucijas, įgyvendinančias profesinio mokymo sektoriaus 1-ojo pagrindinio veiksmo (KA102/ KA116) projektus, kviečiame teikti paraiškas vykti į Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminarą „VET mobility on engineering/technology/construction“ Belgijoje, Levene.

Seminaras vyks 2018 m. gegužės 7-9 d. Seminarą organizuoja belgų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (National Agency Erasmus+ Education and Training – Belgium/Flanders).

Planuojami seminaro rezultatai: tinklų kūrimas, kurių pagalba institucijos ras partnerius būsimiems pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mobilumo  (KA102/ KA116) projektams. Seminaro metu vyks darbas grupėse, planuojant bendrus projektus. 

Seminaro kalba – anglų kalba.

Seminaro vieta: Hotel Park Inn by Radisson (Levene)

Seminaro tikslinė grupė: profesinio mokymo įstaigos, į mobilumus siunčiančios mokinius arba profesinio mokymo darbuotojus. Profesinio mokymo įstaigos, ketinančios dalyvauti seminare, turėtų teikti pirminį ir (arba) tęstinį profesinį mokymą šiose srityse: statyba, automobilių mechanika, medžio apdirbimas, metalo apdirbimas, suvirinimas, mechatronika).

Iš viso dalyvauti seminare bus atrinkti 2 dalyviai.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. kovo 8 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Pildant paraišką prašome pagrįsti, kad teikiate profesinį mokymą aukščiau nurodytose srityse.
  3. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Belgiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Belgiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Belgijoje, Levene ir atgal 2018 m. gegužės 7-9 d.*

*gegužės 7 d. renginio pradžia – 15 val., 9 d. renginio pabaiga – 14 val.  

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis: gegužės 7-9 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Atkreiptinas dėmesys, kad organizatoriai apmokės renginio dalyvio maitinimą ir apgyvendinimą (2 naktys). Apie konkrečias apgyvendinimo detales organizatoriai Jus informuos atskirai.

Kelionės informacija: Leveną galite pasiekti traukiniu nuo Briuselio Zaventem oro uosto. Tiesioginiu traukiniu kelionė trunka 13 min. Viešbutis, kuriame vyks renginys, yra prie pat traukinių stoties.

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Belgijoje atrankos rezultatus informuosime 2018 m. kovo mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

 

Papildoma informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

 

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.