2017-03-15

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Kroatijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Kroatijoje pagrindinė nuotrauka

Kviečiame teikti paraiškas vykti į Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) kontaktinį seminarą Kroatijoje.

2017 m. gegužės 31 – birželio 2 d. Zagrebe, Kroatijoje, vyks programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Making adult education more visible”. Seminarą organizuoja Kroatijos „Erasmus+“ Nacionalinė agentūra.

Seminaro tikslas - suburti organizacijas ketinančias rengti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo paraiškas 2018 m. konkursui. Organizuojant seminarą siekiama, jog organizacijos iš skirtingų šalių pasidalintų darbo su suaugusiaisiais turinčiais mažiau galimybių, patirtimi. Mažiau galimybių turintys suaugusieji dėl šių aplinkybių:

  • Dėl mokymosi sunkumų: anksti iškritę iš mokymosi sistemos, turintys žemą kvalifikaciją;
  • Dėl ekonominių aplinkybių: žmonės gyvenantys prastomis sąlygomis, gaunantys mažas pajamas, gaunantys socialines pašalpas, žmonės, turintys skolų ar kitų finansinių problemų;
  • Dėl kultūrinių skirtumų: imigrantai, pabėgėliai arba imigrantų ir pabėgėlių šeimų palikuonys, žmonės, priklausantys nacionalinėms ar etninėms mažumoms, žmonės, turintys kalbinės adaptacijos ir kultūrinės integracijos;
  • Dėl socialinių kliūčių: buvę įstatymų pažeidėjai.

Seminaro dalyviai: suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai - projektų koordinatoriai, mokytojai, dėstytojai, administracijos darbuotojai - planuojantys rengti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektus 2018 m. konkursui. Švietimo mainų paramos fondas skirs finansavimą 1 suaugusiųjų švietimo institucijų atstovui.

Seminaro vieta: bus patikslinta vėliau.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2017 m. kovo 22 d. (imtinai) kviečiame pateikti Švietimo mainų paramos fondui (toliau- Fondas) TBV paraišką adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad Fondui pateikiamas užpildytas ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašytas TBV paraiškos originalas.  Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Kroatiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

Vizito į Kroatiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kroatijoje ir atgal 2017 m. gegužės 31 – birželio 2 d.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis:  2017 m. gegužės 31 – birželio 2 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

 

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Pragyvenimo išlaidos:  dienpinigiai, maitinimas, apgyvendinimas (pildoma, jei nenumatytas renginio mokestis)

  1. Dienpinigiai skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir seminaro dalyvio organizacijos vidinę tvarką. Europinės dienpinigių normos TBV projektams netaikomos.
  2. Nakvynės viešbutyje ir maitinimo išlaidas seminaro dienomis apmokės organizatoriai. TBV paraiškoje šios išlaidos nenurodomos.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Kroatijoje atrankos rezultatus informuosime 2017 m. kovo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Jurgitą Melaikienę e. paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt arba tel. (8 5) 249 6604.