2019-09-03

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Rumunijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Rumunijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m.  lapkričio 12–16 d. Rumunijoje, Bukarešte, vyks programos „Erasmus+“ tarpsektorinis 2 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Strategic Partnerships Plus – Empowering Democratic Participation“. Seminarą organizuoja Rumunijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Seminaras suburs įvairių Europos šalių skirtingų švietimo sektorių institucijų atstovus diskusijoms bei bendriems programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektams. Seminaro dalyviams bus pristatyta, kaip parengti kokybiškus projektus, bus sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su potencialiais projektų partneriais.

Kas gali dalyvauti:

  • profesinio mokymo institucijų atstovai, kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • profesinio mokymo institucijų atstovai, kurių institucijos nėra įgyvendinusios „Erasmus+“ projektų kaip koordinatoriai.
     

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

  • Seminaro kalba – anglų kalba.
  • Numatomas dalyvių skaičius – 45.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. rugsėjo 10 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Rumuniją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Rumunijoje ir atgal 2019 m.  lapkričio 12–16 d.

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis:  lapkričio 12–16 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Rumunijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.