2019-09-03

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Suomijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Suomijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. lapkričio 26–29 d. Suomijoje, Rovaniemi mieste, vyks „Erasmus+“ teminis seminaras „Social Justice in Lifelong Guidance for Adults“. Seminarą organizuoja Suomijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Finnish National Agency for Education“).

Seminaro metu dalyviams bus teikiamos teorinės, metodinės, praktinės priemonės, kaip spręsti socialinio teisingumo klausimus suaugusiųjų švietime. Pavyzdžiui, bus diskutuojama, kaip teikti konsultacijas besimokantiems suaugusiems, atstovaujantiems įvairioms mažumoms, ar profesinio orientavimo paslaugos pasiekia visus, kuriems šių paslaugų reikia, ar profesinio orientavimo paslaugos yra socialiai teisingos ir pan. 

Kas gali dalyvauti: suaugusiųjų švietėjai, dirbantys su pažeidžiamomis tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiui, mažumų, imigrantų atstovais ir pan.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas, visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. rugsėjo 10 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Suomiją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Suomijoje ir atgal 2019 m. lapkričio 26–29 d.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: 2019 m. lapkričio 26–29 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu (3 naktys), kultūrine programa seminaro dienomis.

 

Apie dalyvavimo teminiame seminare Suomijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.