2018-02-28

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Vokietijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Vokietijoje pagrindinė nuotrauka

Gegužės 13-15 d. Veimare (Weimar), Vokietijoje vyks „Erasmus+“ teminis seminaras „Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation“.

2015 m. pasirašius Paryžiaus deklaraciją buvo susitarta dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių propagavimo, tai taip pat yra ir vienas iš „Erasmus+“ programos prioritetų. Konferencijos metu bus aptarti Paryžiaus deklaracijos tikslai, pristatyti įvairių bendrojo ugdymo sektoriaus projektų rezultatai. 

Planuojami rezultatai: dalinimasis žiniomis, patirtimi, gerosiomis praktikomis, taip pat, partnerių, potencialių projektų, paieška. 

Preliminari darbotvarkė.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai, kurie:

  1. Kalba vokiečių kalba;
  2. Šiuo metu jų institucija įgyvendina ar įgyvendino programos „Erasmus+“ KA1 ir/ar KA2 projektą;
  3. Įgyvendintų ar įgyvendinamų projektų veikla susijusi su konferencijoje aptariamomis temomis.

 

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

! Dėmesio ! - seminaro kalba – vokiečių. Vertimo į anglų ar kitas kalbas nebus.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. kovo 8 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Vokietiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Vokietiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Prancūzijoje ir atgal 2018 m. gegužės 13 d. – gegužės 15 d.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis: gegužės 13 d. – gegužės 15 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Atkreipiame dėmesį, kad renginio mokesčio nėra – nakvynę (gegužės 13-15 d.) bei maitinimą apmokės renginio organizatoriai.

 

Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto (kelionės išlaidų bei draudimo), o 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Vokietiją atrankos rezultatus informuosime 2018 m. kovo mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Papildoma informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.