2018-08-01

Mokymo kursai „100% Youth City“ Portugalijoje

Mokymo kursai „100% Youth City“ Portugalijoje pagrindinė nuotrauka

Mokymo kursai skirti: jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams, projektų vykdytojams, jaunimo politikos formuotojams, savivaldybių jaunimo srities darbuotojams.

Jų metu bus siekiama sukurti integruotą jaunimo veiksmų planą, apimantį įvairius sektorius, ir besiorientuojantį į jaunimo poreikių analizę dalyvaujant jaunimui.

Kiti mokymo kursų tikslai:

  • skatinti neformalųjį švietimą – teikti metodikas ir priemones vietos jaunimo politikai kurti;
  • pristatyti dalyviams metodus, kaip perduoti žinias ir patirtį dirbant su jaunimu;
  • plačiau supažindinti su Erasmus+ programos galimybėmis jaunimui, ypač 2 ir 3 pagrindiniais veiksmais [1]
  • padėti suprasti struktūrinio dialogo koncepciją.

Kursai vyks lapkričio 11–17 dienomis Portugalijoje.

Registracija iki rugsėjo 13 d. čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasite prisegtame dokumente puslapio kairėje.

 


[1] Antras pagrindinis veiksmas (KA2) – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti.

 

Trečias pagrindinis veiksmas (KA3) – Politinių reformų rėmimas – dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.