2017-09-07

Mokymo kursai „Cross Over“: sektorių bendradarbiavimo galimybės

Mokymo kursai „Cross Over“: sektorių bendradarbiavimo galimybės pagrindinė nuotrauka

Kviečiame dalyvauti mokymo kursuose „Cross Over“, kurie vyks 2017 m. rugsėjo 25–26 d. viešbutyje „Grata“, Vilniuje. Jų tikslas – pagilinti supratimą apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus jaunimo srityje, skatinti ilgalaikį skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimą bei kokybiškų partnerysčių kūrimą, siekiant inovacijų jaunimo srityje.

ES programa „Erasmus+“ siūlo galimybę finansuoti tarptautines strategines partnerystes jaunimo reikalų srityje bendradarbiaujant įvairiems sektoriams (švietimo, jaunimo reikalų, verslo; valstybinėms institucijoms, tyrėjams, kitiems socialiniams, ekonominiams sektoriams). Skirtingų sektorių atstovams dirbant kartu, panaudojant įvairią patirtį ir specialias žinias, pasiekiami rezultatai, kurių nesukurtų tik vienam sektoriui atstovaujanti organizacija.

Mokymo kursai skirti nevyriausybinių organizacijų atstovams, valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojams, verslo organizacijoms, švietimo sektoriaus įstaigoms, siekiančioms sektorių bendradarbiavimo ir norinčioms stiprinti jaunimo sritį Lietuvoje ir visoje Europoje.

Mokymo kursai „Cross Over“ – ilgalaikio tarptautinio projekto, siekiančio pagerinti programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų kokybę, dalis. Jį įgyvendina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) kartu su 5 Europos Sąjungos valstybių narių (Latvijos, Čekijos, Maltos, Kroatijos, Rumunijos) nacionalinėmis agentūromis.

Mokymo kursų programą rasite čia.

Projekto „Cross over“ tikslai:

  • Pagilinti potencialių projektų vykdytojų supratimą apie KA2 veiksmą siekiant sukurti teigiamą poveikį jaunimo ir darbo su jaunimu sričiai.
  • Suteikti erdvę tolesniam projektų idėjų plėtojimui, grįžtamojo ryšio gavimui ir konsultacijoms su nacionalinių agentūrų atstovais.
  • Pabrėžti jaunimo srities (įskaitant neformaliojo ugdymo) specifiką programoje „Erasmus+“.
  • Suteikti daugiau žinių apie tarpsektorinį požiūrį į projektus.

Ilgalaikį projektą sudaro 2 etapai:

  1. Nacionalinis renginys. 2017 m. rugsėjo 25–26 d. Vilniuje vyks strateginių partnerysčių mokymo kursai. Jo dalyviai susipažins su ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2 pagrindiniu veiksmu – strateginėmis partnerystėmis. Forume išgirsite joms keliamus kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, susipažinsite su strateginėmis kryptimis Lietuvoje. Finansuotų projektų vykdytojai pristatys projektų veiklas, papasakos apie sektorių bendradarbiavimo privalumus ir iššūkius. Dalyviai turės galimybę pristatyti ir aptarti kilusias idėjas, jas labiau išplėtoti, rasti partnerius nacionaliniu lygiu, įsigilinti į praktinius paraiškos pildymo aspektus, geriau suprasti kokybinius projekto aspektus. Renginys vyks lietuvių kalba. Nacionaliniai renginiai vyksta ir kitose šalyse rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje.
  2. Tarptautiniai mokymo kursai 2017 m. gruodžio 13–17 d. Lietuvoje. Jų metu dalyviai kartu su nacionaliniais bei tarptautiniais partneriais plėtos projektų idėjas bei pildys strateginių partnerysčių paraiškas, gilinsis plačiau į temas, aptartas nacionalinių mokymų metu. Į šį etapą bus atrinkti aktyviausi I etapo dalyviai, turintys konkrečias projekto idėjas, motyvuoti toliau su jomis dirbti ir teikti paraiškas projektams.

Plačiau apie ES programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą  „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“ sužinoti galite čia.

Dalyvavimo sąlygos ir registracija:

  • Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė rugsėjo 24 (jei reikia) ir rugsėjo 25 d.,  taip pat gali būti apmokamos tarpmiestinės kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų – tokiu atveju JTBA kompensuos 90 proc. kelionės išlaidų (pavyzdžiui, jei traukinio bilietų pirmyn ir atgal kaina 15 eurų, JTBA kompensuos 13,50 eurų).
  • Antro etapo dalyviams JTBA taip pat kompensuos 90 proc. kelionės išlaidų į tarptautinius mokymo kursus.
  • Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 19 d. įskaitytinai. Užpildykite anketą.

Kviečiame registruotis nevyriausybinių organizacijų atstovus (ypač turinčius patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimo srityje ar kurių veiklos sritis glaudžiai susijusi su jaunimu), valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojus, verslo organizacijas (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigas. Vienai organizacijai ar įmonei gali atstovauti du žmonės.

Labai kviečiame registruotis paraiškas jau teikusius, bet finansavimo negavusius pareiškėjus, taip pat jau turinčius patirties su KA2 jaunimo srities projektais (pavyzdžiui, buvote partneriai).

Atrenkant dalyvius atsižvelgiama į jų profilį, patirtį, ar dalyviai turi projekto idėją, tinkamą KA2 jaunimo sričiai.

Dalyvavimo mokymo kursuose patvirtinimas bus atsiųstas dalyviams 2017 m. rugsėjo 21 d.

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatores Eglę Venckutę el. paštu egle@jtba.lt, tel. (8 5) 249 7003.