2017-10-02

PRATĘSTAS TERMINAS: „Democracy Reloaded“ pažintinis vizitas Portugalijoje

PRATĘSTAS TERMINAS: „Democracy Reloaded“ pažintinis vizitas Portugalijoje pagrindinė nuotrauka

Pažintinio vizito tikslas –  dalintis ir reflektuotis apie egzistuojančius jaunimo įsitraukimo į spendimų priėmimą savo vietos bendruomenėje būdus, plačiai aptarti šių būdų kokybės problemas.

Pažintinis vizitas taip pat prisidės prie kompetencijų gerinimo, kurios padės planuoti, įgyvendinti, išsaugoti ir reformuoti vietos dalyvavimo sistemas.

Vizitas suteiks galimybę grupių lyderiams, jaunimo darbuotojams, vietos ir regioninių įstaigų darbuotojams, susijusiems su jaunimu:

  • Stebėti ir reflektuoti apie egzistuojančias vietos jaunimo dalyvavimo struktūras Portugalijoje;
  • Įvertinti šias praktikas, identifikuojant jų stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes;
  • Identifikuoti šių dalyvavimo struktūrų kokybinius aspektus;
  • Pasidalinti  patirtimi, siekiant atrasti požiūrių panašumus ir skirtumus, mokytis per patirties mainus;
  • Reflektuoti apie naujai sukurtą kompetencijų žemėlapį savivaldybėms, siekiant įtraukti jaunus žmones į sprendimų priėmimo procesą vietos lygmeniu;
  • Suprasti, kaip struktūrinis dialogas gali būti integruotas į demokratinio dalyvavimo struktūras vietos ir regioniniu lygmeniu;
  • Suteikti informacijos apie „Erasmus+“ finansavimo galimybes, ypač apie 3 pagrindinio veiksmo  finansavimą;
  • Kurti bendradarbiavimo ryšius „Erasmus+“ projektams, kurie skatintų jaunimo dalyvavimo procesus, vystytų struktūrinio dialogo struktūras ir instrumentus vietos lygmeniu.


Dalyvių profilis

Jauni sprendimų priėmėjai, vietos ir regioninių institucijų darbuotojai, atsakingi už jaunimo reikalus, jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, projektų vadovai, „Erasmus+“ 3 pagrindinio veiksmo projektų koordinatoriai.

Rekomenduojame į šiuos mokymo kursus registruotis poromis: po vieną atstovą iš savivaldybės ir nevyriausybinės jaunimo organizacijos. Pirmenybė bus teikiama tiems dalyviams, kurie registruosis kartu.

Mokymo kursai vyks 2018 m. vasario 25 – kovo 2 d. Lisabonoje, Portugalijoje. Registracija vyksta čia iki 2017 m. spalio 18 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.