2017-09-21

PRATĘSTAS TERMINAS: Kviečiame į mokymo kursus „Strategic Partnerships Plus – Innovation in education“ Rumunijoje

PRATĘSTAS TERMINAS: Kviečiame į mokymo kursus „Strategic Partnerships Plus – Innovation in education“ Rumunijoje pagrindinė nuotrauka

Kviečiame į trijų dienų renginį, kurio tikslas – kurti ir plėtoti skirtingų sektorių strategines partnerystes, kurios galiausiai taptų „Erasmus+“ jaunimo srities 2 pagrindinio veiksmo projektu. Šių metų tema – ugdymo inovacijos.

Mokymo kursai padės parengti paraiškos formą sėkmingai ir kartu tarnaus kaip klasikinis kontaktų užmezgimo renginys. Jame susitiks mokylų, profesinio rengimo mokyklų, universitetų, viešųjų ir valstybinių institucijų, jaunimo asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai.

„Strategic Partnerships Plus“ yra tradicinis Rumunijos nacionalinės agentūros renginys, generuojantis kokybinius ir kiekybinius rezultatus: partnerystes, bendradarbiavimą, gerosios praktikos mainus, ryšius tarp žmonių ir organizacijų.

Renginio uždaviniai:

  • Sukurti erdvę vystyti partnerystėms, kurių rezultatas būtų kokybiškos paraiškos ir efektyviai įgyvendinami tarpsektoriniai projektai.
  • Suteikti reikalingą informaciją ir įgūdžius, reikalingus tokioms partnerystėms įgyvendinti.
  • Sukurti erdvę dalintis žiniomis ir patirtimi, susijusiomis su mokymosi veiklomis.

 

Pagrindinė šio renginio mokymosi proceso ašis bus dalyviai, kuriems interaktyviais metodais bus padedama suprasti koncepcijas ir specifiką, atsirandančią dirbant su tarptautiniais projektais.

Mokymo kursai vyks 2017 m. lapkričio 21–25 d. Bukarešte, Rumunijoje. Registracija vyksta čia iki 2017 m. spalio 8 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.