2017-04-20

Skelbiame 2017 m. programos Erasmus+ KA2 konkurso tinkamų paraiškų sąrašus

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2017 m. kovo 29 d. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) konkursui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 298 paraiškos.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašai:

  • Bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių (KA201) projektų paraiškų sąrašas;
  • Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) projektų paraiškų sąrašas;
  • Profesinio mokymo strateginių partnerysčių (KA202) projektų paraiškų sąrašas;
  • Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių (KA203) projektų paraiškų sąrašas;
  • Suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių (KA204) projektų paraiškų sąrašas.

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. Netinkamai įvertintų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: