2018-09-04

Skelbiame 2018 m. programos „Erasmus+“ centralizuotų veiklų aukštojo mokslo sektoriuje rezultatus

Skelbiame 2018 m. programos „Erasmus+“ centralizuotų veiklų aukštojo mokslo sektoriuje rezultatus pagrindinė nuotrauka

„Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų finansavimo rezultatai

Paskelbti kvietimo teikti paraiškas „Erasmus Mundus“ jungtinėms studijų programoms (angl. Erasmus Mundus Joint Master Degrees) konkurso rezultatai. „Erasmus Mundus“ jungtinės studijų programos yra aukšto lygio integruotos tarptautinės studijų programos. Jas vykdo mokslo ir studijų institucijų konsorciumai, geriausiems pasaulyje magistrantūros studentams skiriantys stipendijas visam studijų, kurias užbaigus įgyjamas kvalifikacinis arba mokslo laipsnis, laikotarpiui.

Iš 2018 m. konkursui pateiktų 112 paraiškų 2 buvo pripažintos netinkamomis. Finansavimas skirtas 42 paraiškoms (4 paraiškos įtrauktos į rezervinį sąrašą), kurioms bendrai skirta 147 862 540,00 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais skiriamas finansavimas apims 4 studentų stojimus, skirtingai nei praėjusiais metais, kai finansavimas buvo skirtas 3 studentų stojimams.

Taip pat pažymime, kad šiais metais Vilniaus universiteto Eurofotonikos studijų programa (projektą koordinuoja Prancūzijos universitetas Universite d'aix Marseille), yra įtraukta į finansuojamų programų sąrašą.

Visą Europos Komisijos finansavimui patvirtintų „Erasmus Mundus“ jungtinių studijų programų sąrašą rasite čia, rezervinį sąrašą galite rasti čia.

Gebėjimų stiprinimo projektų konkurso rezultatai

Baigėsi 2018 m. programos „Erasmus+“ Aukštojo mokslo sektoriaus gebėjimų stiprinimo (angl. Capacity Building in Higher Education) projektų konkursas. Šių projektų tikslas – šalių Partnerių aukštojo mokslo kokybės gerinimas instituciniu ir nacionaliniu lygmeniu.

2018 m. konkursui buvo pateiktos 874 tinkamos paraiškos (6 proc. daugiau nei 2017 m.) iš 135 pasaulio šalių (32 Programos šalys ir 103 šalys Partnerės). Finansavimas skirtas 147 paraiškoms (133 jungtiniams ir 14 struktūrinių projektų), kurioms bendrai skirtas 136 mln. eurų finansavimas. Iš jų 3 projektus koordinuos Lietuvos aukštojo mokslo institucijos – Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Taip pat 7 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bus partnerės 11 gebėjimų stiprinimo projektų, kuriuos koordinuos kitos šalys.

2018 m. gebėjimų stiprinimo projektai prasidės 2018 m. lapkričio 15 d. arba 2019 m. sausio 15 d. ir truks nuo 2 iki 3 metų.

Su 2018 m. gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje konkurso rezultatais galite susipažinti čia.  

„Jean Monnet“ veiklos konkurso rezultatai

Paskelbti kvietimo teikti paraiškas „Jean Monnet“ veiklai konkurso rezultatai. Šia veikla siekiama skatinti mokymą, mokslinius tyrimus ir diskusijas Europos Sąjungos studijų srityje visame pasaulyje.

Iš 2018 m. konkursui pateiktų 1255 paraiškų 28 buvo pripažintos netinkamomis. Likusias tinkamas paraiškas vertino 40 nepriklausomų ekspertų. Vertinimo komisija finansavimui rekomendavo 232 paraiškas, kurioms bendrai skirta 15 653 961,00 Eur (pažymime, kad 3 500 000,00 Eur yra skirta iš PI (angl. Partnership Instrument)  finansavimo instrumento).

2018 m. pateiktos tinkamos paraiškos pagal veiklos tipus:

  • 624 paraiškos studijų modulių projektams (angl. applications for Modules);
  • 190 paraiškos akademikų projektams (angl. applications for Chairs);
  • 91 paraiškos kompetencijos centrų projektams (angl. applications for Centres of Excellence);
  • 73 paraiškos tinklų projektams (angl. applications for Networks);
  • 234 paraiškos projektams (angl. applications for Projects);
  • 15 paraiškų paramos asociacijoms projektams (angl. applications for Support to Associations).

Tarp siūlomų finansuoti paraiškų Lietuvos aukštųjų mokyklų organizuojamų veiklų nėra.

Visą Europos Komisijos finansavimui patvirtintų, taip pat rezervinį „Jean Monnet“ projektų sąrašą rasite čia

Žinių sąjungų projektų konkurso rezultatai

Paskelbti kvietimo teikti paraiškas Žinių sąjungų projektams konkurso rezultatai.

Žinių sąjungos – tai tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatus orientuoti aukštojo mokslo ir verslo projektai, kuriais siekiama gerinti Europos inovacinius gebėjimus ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo, verslo ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje.

2017–2018 m. Europos Komisijai buvo pateikta 160 paraiškų iš įvairių Europos valstybių. Iš jų finansuota 30 paraiškų, o 4 pateko į rezervinį sąrašą (1 buvo pripažinta netinkama).

Bendras finansavimas, skirtas šiems projektams, siekia 28 mln. eurų.

Tarp siūlomų finansuoti paraiškų Lietuvos institucijų organizuojamų veiklų nėra. Kelios Lietuvos institucijos dalyvauja kitų šalių, kaip Ispanija, Vokietija, Danija bei Portugalija, organizacijų vykdomuose projektuose.

Visą Europos Komisijos finansavimui patvirtintų projektų sąrašą 2018 m. rasite čia, rezervinį sąrašą galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ centralizuotų veiklų aukštojo mokslo sektoriuje projektus rasite „Erasmus+“ Programos vadove.