2016 metų kvietimas teikti paraiškas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2016 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Išsamios 2016 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.