2017 metų kvietimas teikti paraiškas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2017 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Išsamios 2017 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

 

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, diegia elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su 2017 m. dotacijų gavėjais bus pasirašytos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.