Aukštojo mokslo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Strateginės partnerystės projektai skirti stiprinti aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos / regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo kokybę ir naujoves.

Projekte gali būti numatytos tokios veiklos:

 • naujų jungtinių studijų programų, bendrų studijų dalykų, modulių, intensyvių programų rengimas;
 • bendradarbiavimo su įmonėmis plėtojimas;
 • atvirų švietimo išteklių, bendro ir individualaus mokymosi potencialo išnaudojimas;
 • įvairių studijų formų (nuotolinės, modulinės, ištęstinės) integravimas.

Mokymo ir mokymosi veiklos gali būti kelių tipų:

 • besimokančiųjų mišrus mobilumas ir virtualūs mokymai;
 • intensyvios studijų programos;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymosi vizitai;
 • ilgalaikiai darbuotojų vizitai;
 • dėstymo vizitai (siunčia bet kuri institucija, priima tik aukštoji mokykla);
 • mokymosi vizitai (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri institucija).

Veiklos trukmė

Veiklos trukmė priklauso nuo mokymo veiklos tipo. Mokymo veikla gali būti tokių tipų:

 • besimokančiųjų mišrus mobilumas, t. y. tiesioginis mobilumas – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių, + virtualūs mokymai;
 • intensyvios studijų programos – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymosi vizitai – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių;
 • ilgalaikiai darbuotojų vizitai – nuo 2 iki 12 mėnesių;
 • dėstymo vizitai (siunčia bet kuri institucija, priima tik aukštoji mokykla);
 • mokymosi vizitai (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri institucija).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Strateginių partnerysčių projektus gali įgyvendinti institucijos, įsikūrusios Programos šalyse. Institucijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse šalyje, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui esminę pridėtinę vertę.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau nei 3 institucijos iš 3 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis tik aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.