Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Erasmus aukštojo mokslo chartija Arūnė Karosaitė arune.karosaite@smpf.lt
Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatas Arūnė Karosaitė arune.karosaite@smpf.lt
Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai

Arūnė Karosaitė

Vitalij Zenčenko

arune.karosaite@smpf.lt

vitalij.zencenko@smpf.lt

Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių Irma Vyšniauskienė irma.vysniauskiene@smpf.lt
Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos Eglė Grigonytė egle.grigonyte@smpf.lt
Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms Alius Ambras alius.ambras@smpf.lt