Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Erasmus aukštojo mokslo chartija Arūnė Karosaitė arune.karosaite@smpf.lt
Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatas Greta Kiškienė greta.kiskiene@smpf.lt
Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai

Arūnė Karosaitė

Vitalij Zenčenko

Greta Kiškienė

arune.karosaite@smpf.lt

vitalij.zencenko@smpf.lt

greta.kiskiene@smpf.lt

Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių Irma Vyšniauskienė irma.vysniauskiene@smpf.lt
Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos Jurgita Pilypaitytė jurgita.pilypaityte@smpf.lt
Erasmus+ paskolos magistrantūros studijoms Jurgita Pilypaitytė jurgita.pilypaityte@smpf.lt