Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Aukštojo mokslo strateginės partnerystės Asta Bajarūnaitė asta.bajarunaite@smpf.lt
Aukštojo mokslo žinių sąjungos Asta Bajarūnaitė asta.bajarunaite@smpf.lt
Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimas Eglė Grigonytė egle.grigonyte@smpf.lt