Erasmus+ aukštasis mokslas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Aukštojo mokslo strateginės partnerystės Irma Vyšniauskienė irma.vysniauskiene@smpf.lt
Aukštojo mokslo žinių sąjungos Irma Vyšniauskienė irma.vysniauskiene@smpf.lt
Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimas Dovilė Rudzenskė dovile.rudzenske@smpf.lt