Erasmus+ bendrasis ugdymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

Liutauras Ivoška

Renata Donauskytė

Viktorija Cimbalistaitė

Kotryna Kisielienė

liutauras.ivoska@smpf.lt

renata.donauskytė@smpf.lt

viktorija.cimbalistaite@smpf.lt

kotryna.kisieliene@smpf.lt

Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės

Liutauras Ivoška

Renata Donauskytė

Viktorija Cimbalistaitė

Kotryna Kisielienė

liutauras.ivoska@smpf.lt

renata.donauskytė@smpf.lt

viktorija.cimbalistaite@smpf.lt

kotryna.kisieliene@smpf.lt