Erasmus+ bendrasis ugdymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el. pašto adresai
Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

Liutauras Ivoška

Renata Donauskytė

Kotryna Adomėlytė

Rasa Kupčiūnaitė

liutauras.ivoska@smpf.lt

renata.donauskyte@smpf.lt

kotryna.adomelyte@smpf.lt

rasa.kupciunaite@smpf.lt

Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės

Liutauras Ivoška

Renata Donauskytė

Kotryna Adomėlytė

Rasa Kupčiūnaitė

liutauras.ivoska@smpf.lt

renata.donauskyte@smpf.lt

kotryna.adomelyte@smpf.lt

rasa.kupciunaite@smpf.lt