Erasmus+ bendrasis ugdymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

Giedrė Pakintytė

Monika Rajeckaitė

Liutauras Ivoška

giedre.pakintyte@smpf.lt

monika.rajeckaite@smpf.lt

liutauras.ivoska@smpf.lt

Bendrojo ugdymo tarpregioninės strateginės partnerystės

Giedrė Pakintytė

Monika Rajeckaitė

Liutauras Ivoška

giedre.pakintyte@smpf.lt

monika.rajeckaite@smpf.lt

liutauras.ivoska@smpf.lt

Bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės

Giedrė Pakintytė

Monika Rajeckaitė

Liutauras Ivoška

giedre.pakintyte@smpf.lt

monika.rajeckaite@smpf.lt

liutauras.ivoska@smpf.lt