Erasmus+ profesinis mokymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Audronė Šileikytė

Kristina Raukštienė

Jurgita Melaikienė

audrone.sileikyte@smpf.lt

kristina.raukstiene@smpf.lt

jurgita.melaikiene@smpf.lt

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Kristina Kuzmaitė

Audronė Šileikytė

kristina.kuzmaite@smpf.lt

audrone.sileikyte@smpf.lt