Erasmus+ profesinis mokymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Lina Ramanauskė

Audronė Šileikytė

Kristina Kuzmaitė

Kristina Raukštienė

lina.ramanauske@smpf.lt

audrone.sileikyte@smpf.lt

kristina.kuzmaite@smpf.lt

kristina.raukstiene@smpf.lt

Profesinio mokymo mobilumo chartija Kristina Kuzmaitė kristina.kuzmaite@smpf.lt