Erasmus+ profesinis mokymas

Veiksmas Konsultuojančių projekto koordinatorių vardai, pavardės Konsultuojančių projekto koordinatorių el.pašto adresai
Profesinio mokymo strateginės partnerystės 

Sigita Remeikienė

Ingrida Meižienė

sigita.remeikienė@smpf.lt

ingrida.meiziene@smpf.lt

Profesinio mokymo sektoriaus įgūdžių sąjungos Sigita Remeikienė sigita.remeikienė@smpf.lt