Europos savanorių tarnyba

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS
Tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

2018 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

  • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
  • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
  • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
  • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Ne pelno siekianti organizacija, asociacija, nevyriausybinė organizacija, Europos jaunimo nevyriausybinė organizacija; socialinė įmonė; valstybinė įstaiga; neformali jaunimo grupė (būtina turėti globojančią organizaciją). Taip pat – regiono ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; regionų asociacija; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje.

PROJEKTO TRUKMĖ
3–24 mėnesiai

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

  • iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
  • iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
  • iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

PARAIŠKOS FORMA

Savanoriškos veiklos projektams pildoma paraiškos forma yra PDF formatu.

PDF formato paraiškos formą būtina atsisiųsti, išsaugoti savo kompiuteryje  ir tik tuomet pildyti.

Pildant paraiškas PDF formatu prašome naudoti naujausią programos „Acrobat Reader“ versiją. Naudojant seną versiją gali problemų su formos duomenų rodymu arba skaičiavimu. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „Adobe Reader“ versiją iš http://get.adobe.com/reader/.

ATRANKOS KRITERIJAI

  • Veiklos trukmė: 14 dienų – 12 mėnesių;
  • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: 17–30 metų amžiaus savanoriai;
  • Savanorių skaičius projekte: 1–30 savanorių.

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.