Savanorystės projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS
Tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

2018 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

  • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
  • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
  • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
  • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Ne pelno siekianti organizacija, asociacija, nevyriausybinė organizacija, Europos jaunimo nevyriausybinė organizacija; socialinė įmonė; valstybinė įstaiga; neformali jaunimo grupė (būtina turėti globojančią organizaciją). Taip pat – regiono ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; regionų asociacija; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje.

PROJEKTO TRUKMĖ
3–24 mėnesiai

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

  • iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
  • iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
  • iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

PARAIŠKOS FORMA

Elektroninės paraiškų formos internete

Elektroninės paraiškų formos internete pildomos naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Šios paraiškos taip pat gali būti matomos lietuvių kalba. Norėdami perjungti paraiškos kalbą į lietuvių, paraiškų tinklapio viršuje dešinėje turite pasirinkti lietuvių. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Strateginių partnerysčių paraiškos (KA2) turi būti pildomos partnerystės kalba.

Elektroninės paraiškos pildymo procesą rasite čia, o čia galite paskaityti, kaip užpildyti elektroninę paraišką.

ATRANKOS KRITERIJAI

  • Veiklos trukmė: 14 dienų – 12 mėnesių;
  • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: 17–30 metų amžiaus savanoriai;
  • Savanorių skaičius projekte: 1–30 savanorių.

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.