Kaip gauti akreditaciją?

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Kokios organizacijos gali dalyvauti?

Siunčiančia, priimančia arba koordinuojančia organizacija gali tapti pelno nesiekiančios organizacijos, vietos, regiono, nacionalinės institucijos, tarptautinės vyriausybinės organizacijos ar pelno siekiančios organizacijos (tik jaunimo, sporto ar kultūros renginį organizuojanti įmonė).

Paraiškos forma akreditacijai ir savanorio veiklos tvarkaraščio forma yra čia.

Akreditacijos procesas trunka iki šešių savaičių, per kurias JTBA priima sprendimą dėl tolesnio organizacijos dalyvavimo tarptautinės savanorystės projektuose. Akredituotoms organizacijoms suteikiamas EI numeris, galiojantis tokį laikotarpį, kokį nustato Nacionalinė Agentūra. Organizacijos aprašymas skelbiamas EST vykdytojų duomenų bazėje

Kaip pasiruošti akreditacijai?

Prieš pildant išankstinę paraišką, rekomenduojame susipažinti su šiais dokumentais:

Jei ketinate tarptautinės savanorystės projektuose dalyvauti su globojančia organizacija, rekomenduojame prieš akreditaciją išsamiai aptarti tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas bei savanorių priėmimo atsakomybių pasidalinimą.

Gaudamos akreditaciją, organizacijos sutinka ir įsipareigoja laikytis programos „Erasmus+“ jaunimo srities taisyklių ir principų, Savanorystės chartijos bei kokybės vadovo Lietuvoje nuostatų. Jei organizacija jų nesilaiko, akreditacija gali būti bet kuriuo metu sustabdyta arba panaikinta.

Kokios paramos gali tikėtis šios organizacijos?

Tiek organizacijoms, ketinančioms dalyvauti tarptautinės savanorystės projektuose, tiek jau į programą įsitraukusioms organizacijoms Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra organizuoja įvairius mokymo kursus ir informacinius renginius, kurių metu organizacijų darbuotojai gali išsamiau susipažinti su tarptautinės savanorystės principais, įgyti darbui su savanoriais, projektais ir tarptautiniais partneriais reikalingų žinių ir įgūdžių.