Kaip tapti EST organizacija?

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Kokios organizacijos gali dalyvauti EST?

Siunčiančia, priimančia arba koordinuojančia organizacija gali tapti pelno nesiekiančios organizacijos, vietos, regiono, nacionalinės institucijos, tarptautinės vyriausybinės organizacijos ar pelno siekiančios organizacijos (tik jaunimo, sporto ar kultūros renginį organizuojanti įmonė).

Paraiškos forma akreditacijai ir savanorio veiklos tvarkaraščio forma yra čia.

Akreditacijos procesas trunka iki šešių savaičių, per kurias JTBA priima sprendimą dėl tolesnio organizacijos dalyvavimo Europos savanorių tarnyboje. Akredituotoms organizacijoms suteikiamas EI numeris, galiojantis tokį laikotarpį, kokį nustato Nacionalinė Agentūra. Organizacijos aprašymas skelbiamas EST vykdytojų duomenų bazėje

Kaip pasiruošti EST akreditacijai?

Prieš pildant išankstinę paraišką, rekomenduojame susipažinti su šiais dokumentais:

Jei ketinate Europos savanorių tarnyboje dalyvauti su globojančia organizacija, rekomenduojame prieš akreditaciją išsamiai aptarti tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas bei savanorių priėmimo atsakomybių pasidalinimą.

Gaudamos akreditaciją, EST organizacijos sutinka ir įsipareigoja laikytis programos „Erasmus+“ jaunimo srities taisyklių ir principų, EST Chartijos bei EST kokybės vadovo Lietuvoje nuostatų. Jei organizacija jų nesilaiko, akreditacija gali būti bet kuriuo metu sustabdyta arba panaikinta.

Kokios paramos gali tikėtis EST organizacijos?

Tiek organizacijoms, ketinančioms dalyvauti EST, tiek jau į programą įsitraukusioms organizacijoms Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra organizuoja įvairius mokymo kursus ir informacinius renginius, kurių metu organizacijų darbuotojai gali išsamiau susipažinti su Europos savanorių tarnyba, įgyti darbui su savanoriais, EST projektais ir tarptautiniais partneriais reikalingų žinių ir įgūdžių.