Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Strateginės partnerystės projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Projekte gali būti vykdomos tokios veiklos:

  • mokyklų ir kitų organizacijų bendradarbiavimas;
  • vietos ir regioninės valdžios institucijų ir mokyklų bendradarbiavimas;
  • trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokinių grupių mainai, skirti gerinti kalbos įgūdžius ir tarpkultūrinį sąmoningumą;
  • mokytojų dalijimasis informacija, mokytojų profesinis tobulinimasis, mokinių įsitraukimas eTwinning portale.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

  • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių);
  • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo renginiai (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių);
  • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis tiesioginis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas.

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir besimokantieji.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Strateginių partnerysčių projektus gali vykdyti organizacijos įsikūrusios Programos šalyse.

Organizacijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas projektui suteiks esminę pridėtinę vertę projektui.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau nei 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių.

Išimtis taikoma šiems iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektams, kuriuose privalo dalyvauti ne mažiau nei  2 organizacijos iš 2 skirtingų Programos šalių:

1. Tarpmokykliniams strateginės partnerystės projektams.

2. Tarpregioniniams strateginės partnerystės projektams, kuriuose privalo dalyvauti mažiausiai 2 vietos ar regioninės valdžios institucijos iš dviejų skirtingų Programos šalių. Projekte gali dalyvauti ir mokyklos, organizacijos, veikiančios kitose švietimo, mokymo, jaunimo ar darbo rinkos srityse.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis tik jiems aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.