Paraiškų formos

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Skelbiame „Erasmus+“ jaunimo, švietimo ir mokymo sričių paraiškų formas 2016 metams.

Paraiškų formas galima atidaryti tik išsaugojus jas kompiuteryje.

Visų sektorių strateginių partnerysčių (KA2) paraiškų formose buvo rasta techninė klaida. Skelbiame atnaujintas paraiškas, kurių versija yra 3.07. Paraiškos klaida susijusi su tais projektais, kurie neplanuoja Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklos „Learning/Teaching/Training activities“. Jeigu paraišką teiksite ankstesnėje versijoje, turite atlikti šiuos žingsnius:

  1. Atidaryti pradėtą pildyti paraiškos formą.
  2. Pakeisti klausimo „Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?“ atsakymą į „Yes“ ir tada vėl į „No“.
  3. Atlikti tikrinimo procedūrą paspaudus mygtuką „Validate“.
  4. Išsaugoti pakeitimus.