Paraiškų formos

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. „Erasmus+“ konkurso paraiškų formos gali būti teikiamos elektronine forma internete (aukštojo mokslo bei jaunimo mobilumo paraiškos) arba PDF formatu (bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo mobilumo paraiškos). Žemiau pateikta informacija apie kiekvieno sektoriaus paraiškos formą ir jos pateikimo būdą.

Elektroninės paraiškų formos internete

Elektroninės paraiškų formos internete pildomos naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Paskelbtos šios elektroninės paraiškų formos:

 • Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių organizacijų akreditacijos paraiškos forma (KA110);
 • Mobilumo mokymosi tikslais jaunimo srityje paraiškos forma (KA105);
 • Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditacijos paraiškos forma (KA108);
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos (KA103);
 • Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių projektų paraiškos (KA107)
 • Strateginių partnerysčių jaunimo srityje paraiškos forma (KA205);
 • Struktūrinio dialogo projektų paraiškos forma (KA347).

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Paraiškų formos PDF formatu

Šio puslapio apačioje rasite paraiškas PDF formatu:

 • Bendrojo ugdymo personalo mobilumo paraiškos forma (KA101),
 • Suaugusiųjų švietimo organizacijų personalo mobilumo paraiškos forma (KA104),
 • Profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir personalo mobilumo paraiškos forma (KA102),
 • Profesinio mokymo įstaigų, turinčių profesinio mokymo mobilumo chartiją, moksleivių ir personalo mobilumo paraiškos forma (KA116),
 • Tarptautinės savanoriškos veiklos projektų paraiškos forma (anglų kalba) (KA125).

PDF formato paraiškos formą būtina atsisiųsti ir išsaugoti savo kompiuteryje pildymui.

Pildant paraiškas PDF formatu prašome naudoti naujausią programos „Acrobat Reader“ versiją. Naudojant seną versiją gali problemų su formos duomenų rodymu arba skaičiavimu. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „Adobe Reader“ versiją iš http://get.adobe.com/reader/.

Daugiau informacijos apie šių paraiškų pildymą skaitykite vadovuose, kuriuos rasite paspaudę šią nuorodą.

Informacija apie kitas paraiškas:

 • Jaunimo srities veiklų (KA105, KA125, KA205 ir KA347) pirmojo termino paraiškos bus priimamos iki 2018 m. vasario 15 d. (nukeltas terminas). 
 • Visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) elektroninės paraiškų formos bus paskelbtos 2018 m. pradžioje. Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. kovo 21 d.

Visų programos „Erasmus+“ 2018 m. kvietimo paraiškų pavydžius galite rasti Europos Komisijos tinklapyje internete. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.