Paraiškų pateikimo terminai

Pirmas pagrindinis veiksmas (KA1)

Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje

Iki 2015 m. vasario 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku    

Mobilumo mokymosi tikslais projektai švietimo ir mokymo srityje

(mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugųsiųjų švietimo srityse)            

Iki 2015 m. kovo 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Iki 2015 m. gegužės 14 d. 19 val. Lietuvos laiku

Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų programos

Iki 2015 m. kovo 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

Iki 2015 m. balandžio 3 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Antras pagrindinis veiksmas (KA2)

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

Iki 2015 m. vasario 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku

Strateginių partnerysčių projektai švietimo ir mokymo srityje

(mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugųsiųjų švietimo srityse)

Iki 2015 m. kovo 31 d. 13 val. Lietuvos laiku

Žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos

2015 m. vasario 26 d.

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

2015 m. vasario 10 d.

Gebėjimų gerinimas jaunimo srityje

Iki 2015 m. balandžio 3 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. rugsėjo 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Trečias pagrindinis veiksmas (KA3)

Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai                                                                                      

           

 

 

Iki 2015 m. vasario 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2015 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku

Jean Monnet veikla

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama

institucijoms ir asociacijoms, tinklai, projektai

2015 m. vasario 26 d.     

 

Sportas

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. sausio 22 d.                      

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, nesusiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. gegužės 14 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. sausio 22 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, nesusiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. gegužės 14 d.

 

! Paraiška turės būti pateikta elektroninėje sistemoje iki 13.00 val. Lietuvos laiku.