Paraiškų pateikimo terminai

Pirmas pagrindinis veiksmas (KA1)

Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje

Iki 2016 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku    

Mobilumo mokymosi tikslais projektai švietimo ir mokymo srityje

(Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektoriuose)            

Iki 2016 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Iki 2016 m. gegužės 19 d. 13 val. Lietuvos laiku

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Iki 2016 m. vasario 18 d. 13 val. Lietuvos laiku

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

Iki 2016 m. balandžio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Antras pagrindinis veiksmas (KA2)

Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje

Iki 2016 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Strateginių partnerysčių projektai švietimo ir mokymo srityje

(Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektoriuose)

Iki 2016 m. kovo 31 d. 13 val. Lietuvos laiku

Žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos

Iki 2016 m. vasario 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Iki 2016 m. vasario 10 d. 13 val. Lietuvos laiku

Gebėjimų gerinimas jaunimo srityje (paraiškos teikiamos Vykdomajai agentūrai)

Iki 2016 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. liepos 1 d. 13 val. Lietuvos laiku

 

Trečias pagrindinis veiksmas (KA3)

Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai                                                                                      

           

 

 

Iki 2016 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku

Iki 2016 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku

Jean Monnet veikla

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama

institucijoms ir asociacijoms, tinklai, projektai

Iki 2016 m. vasario 25 d. 13 val. Lietuvos laiku    

 

Sportas

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, susiję su 2016 m. Europos sporto savaite

Iki 2016 m. sausio 21 d.                      

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, nesusiję su 2016 m. Europos sporto savaite

Iki 2016 m. gegužės 12 d.

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

Iki 2016 m. gegužės 12 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, susiję su 2016 m. Europos sporto savaite

Iki 2016 m. sausio 21 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, nesusiję su 2016 m. Europos sporto savaite

Iki 2016 m. gegužės 12 d.

 

! Paraiška turės būti pateikta elektroninėje sistemoje iki 13.00 val. Lietuvos laiku.