Profesinio mokymo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Strateginės partnerystės projektai skirti stiprinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, ir vietos bei regiono lygmens verslo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.

Projektas gali apimti tokias veiklas:

  • dalijimasis profesinio mokymo, profesinio orientavimo gerąja praktika ir naujovėmis;
  • naujų profesinio mokymo metodikų ir mokomosios medžiagos kūrimas, perkėlimas ir pritaikymas;
  • profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis;
  • žinių, įgūdžių ir kompetencijų pripažinimas.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

  • mišrus mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis tiesioginis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas;
  • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių);
  • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo renginiai (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir besimokantieji.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Strateginių partnerysčių projektus gali įgyvendinti Programos šalyse įsikūrusios institucijos. Šalių Partnerių institucijos taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas projektui suteiks esminę pridėtinę vertę.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis tik aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.