Vykdomi KA3 projektai ir rezultatai

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslus. Organizacijos padėda gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų Europoje kokybę ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Jos taip pat padeda kurti pagrindą, kuris būtinas formuojant faktais grindžiamą politiką, ir tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Šiuo metu Lietuvos institucijos dalyvauja šešiuose programos „Erasmus+“ KA3 projektuose, vienas iš jų yra koordinuojamas Lietuvos institucijos, kituose projektuose Lietuvos institucijos yra projekto partnerės.

1. Monitoring Technology Enhanced Pedagogy

Partneris: Ugdymo plėtotės centras

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/687fb17a-3f10-4472-a2bd-e2583f31b3f7

2. Assessment of Transversal Skills 2020

Partneris: Informacinių technologijų centras

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5b833b5d-4d6e-4845-8206-b3b951f522ce

3.Guidance and Orientation for Adult Learners

Partneris: Kvalifikacijų ir profesinio plėtros  centras

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/25220f9a-eaed-4835-bc81-a3a7b60ce959

4. TEACHer Upskilling Policy Experimentation

Partneriai: Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos edukologijos universitetas

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5b310dd1-7b0f-4a32-8c29-69509064e7e5

5. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning

Partneris: Kvalifikacijų ir profesinio plėtros  centras, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asocacija ir kauno prekybos ir amatų rūmai

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/e1bf850b-dde6-4936-9117-8d1c071e3947

6. Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems

Koordinatorius: Lietuvos vaikų ir jaunimo švietimo centras

Partneris: Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f102a588-f796-41f6-acac-3a8c0db5d2c1