Bendrojo ugdymo sektoriaus konsultacijų diena paraiškų teikėjams 2019

Laikas: 2019/02/18 10:00 - 2019/02/18

Vieta: Švietimo mainų paramos fondo I a. didžiojoje salėje (Rožių al. 2, Vilnius)

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
 • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Registracija į bendrojo ugdymo sektoriaus konsultacijų dieną 2019 m. paraiškų teikėjams

 • Vardas *
 • Pavardė *
 • Atstovaujamos organizacijos pavadinimas *
 • Pareigos *
 • Mobiliojo telefono numeris *
 • El. pašto adresas *
 • Paraišką ketinate teikti: *
 • Nurodykite rengiamo projekto temą *
 • Jūsų organizacijos vaidmuo projekte: *
 • Ar Jūsų projekte bus kuriamas intelektinis(-iai) produktas(-i)? *
 • Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto (KA2) paraišką Jūsų atstovaujama organizacija teiks pirmą kartą: *
 • Kokių klausimų turite dėl projekto paraiškos rengimo ir teikimo? *

* - privalomas laukas