„Erasmus+“ KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių konsultacijų diena 2020 m. paraiškų teikėjams

Laikas: 2020/02/19 10:00 - 2020/02/19 16:00

Vieta: Švietimo mainų paramos fondas, Rožių al. 2, Vilnius

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kviečia bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų organizacijų atstovus, ketinančius iki 2020 m. kovo 24 d. teikti paraiškas, dalyvauti konsultacijų dienoje.

Konsultacijų metu bus atsakoma į konkrečius klausimus dėl minėtų projektų (KA229) paraiškų pildymo ir pateikimo.

Pateikdami žemiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas, Jūsų sutikimo pagrindu, tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
 • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

„Erasmus+“ KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių konsultacijų diena 2020 m. paraiškų teikėjams

 • Vardas *
 • Pavardė *
 • Atstovaujamos organizacijos pavadinimas *
 • Pareigos *
 • Miestas *
 • Mobiliojo telefono numeris *
 • El. pašto adresas *
 • Pasirinkite konsultacijų grupę *
 • Jūsų organizacijos vaidmuo projekte: *
 • Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto (KA229) paraišką Jūsų atstovaujama organizacija teiks pirmą kartą: *
 • Kokių klausimų turite dėl projekto paraiškos rengimo ir teikimo? Žinojimas, kokie klausimai Jums aktualūs, leis mums lengviau ir geriau pasiruošti konsultacijoms. Dėkojame! *

* - privalomas laukas