Metinis regioninių konsultantų susitikimas

Laikas: 2019/01/24 - 2019/01/26

Vieta: „Margio krantas“, Trakų raj.

Metinis regioninių konsultantų susitikimas 2019 m. sausio 24-26 d.

 • Jūsų vardas ir pavardė *
 • Kokiai organizacijai priklausote? *
 • Miestas, iš kurio esate *
 • Jūsų telefono numeris *
 • Jūsų el. paštas *
 • 2018 metais konsultavote: jaunų žmonių (įrašykite skaičių) *
 • 2018 metais konsultavote: jaunimo grupių (įrašykite skaičių) *
 • 2018 metais konsultavote: jaunimo organizacijų (įrašykite skaičių) *
 • 2018 metais konsultavote: kita (įrašykite, ką, kitą nei išvardinta, konsultavote)
 • Kiek 2018 m. palydėjote „Erasmus+“ jaunimo srities projektų? *
 • Kiek 2018 m. „Erasmus+“ jaunimo srities projektų paraiškų teikėte patys? *
 • Kiek 2018 m. palydėjote „Europos solidarumo korpuso“ projektų? *
 • Kiek 2018 m. „Europos solidarumo korpuso“ projektų paraiškų teikėte patys? *
 • Kiek 2018 m. suorganizavote renginių „Erasmus+“ jaunimo srities tema? *
 • Kiek 2018 m. suorganizavote renginių „Europos solidarumo korpuso“ tema? *
 • Keliuose renginiuose „Erasmus+“ jaunimo srities tema dalyvavote kaip JTBA konsultantas 2018 m.? *
 • Keliuose renginiuose „Europos solidarumo korpuso“ tema dalyvavote kaip JTBA konsultantas 2018 m.? *
 • Sunkumai, patirti konsultuojant, kuriuos norėtumėte aptarti *
 • Kokios temos jūsų, kaip konsultanto, tobulėjimui yra svarbios ir reikalingos? Nurodykite. *
 • Nurodykite, keliuose nacionaliniuose JTBA organizuojamuose renginiuose ar mokymo kursuose dalyvavote? Kokiuose? *
 • Įvardinkite šiuose renginiuose įgytus esminius įgūdžius, gautas žinias. *
 • Nurodykite, keliuose tarptautiniuose mokymo kursuose, į kuriuos JTBA siuntė dalyvius, dalyvavote? Kokiuose? *
 • Įvardinkite šiuose renginiuose įgytus esminius įgūdžius, gautas žinias. *
 • Įvardinkite, kas regioninių konsultantų tinkle jums patinka ir ką norėtumėte keisti? *
 • Ar dalyvausite viso susitikimo metu? *
 • Jei ne, nurodykite, kuriomis dienomis ir kuriuo metu dalyvausite.
 • Kontaktinis asmuo, tel. nr. (susisiekti nelaimės atveju ar pan.) *
 • Jūsų spec. poreikiai (įrašykite, jei esate vegetaras, alergiškas tam tikriems produktams ar pan.)
 • Jei jūsų darbovietei reikalingas raštas dėl jūsų dalyvavimo šiame susitikime, nurodykite darbovietės pavadinimą, vadovo vardą ir pavardę bei savo pareigas.

* - privalomas laukas