2017-08-01

Atliktas projekto metu sukurtos profesinio mokymo programos įvertinimas

Atliktas projekto metu sukurtos profesinio mokymo programos įvertinimas pagrindinė nuotrauka

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bei penkių užsienio partnerių iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos bei Portugalijos įgyvendinamas strateginių partnerysčių projektas  „Susivienykime IT“ (angl. “Let‘s Unify IT“) artėja į pabaigą. 2017 m. gegužės-birželio mėnesiais projekto partneriai intensyviai vykdė sukurtos naujos vieningos IT specialistų profesinio mokymo programos testavimą ir vertinimą, kurio metu buvo apklausiami mokiniai, IT srities mokytojai bei socialiniai partneriai iš 6 valstybių.

Mokiniai įvertino įgyvendintus modulius

Nors visa apimtimi dar programa nėra taikoma nė vienoje iš partnerių mokyklų, bet visi partneriai jau pradėjo įgyvendinti atskirus šios programos modulius arba savo esamus atnaujino pagal bendrai sukurtą programą. Dėl šios priežasties buvo apklausti 137 mokiniai, kurie jau turėjo galimybę mokytis pagal tokius modulius. Iš viso gautas grįžtamasis ryšys apie 12 programos modulių iš 19 numatytų naujojoje programoje.

Mokiniai turėjo užpildyti elektroninę anketą apie kiekvieną modulį ir įvertinti, kokiu laipsniu kiekvienas modulis atitiko jų lūkesčius, ar turinys buvo logiškas ir netrūko jokių komponentų, ar buvo pasiekti mokymosi tikslai, ar užteko mokymosi medžiagos ir laiko įsisavinti naujus įgūdžius bei ar įgavo reikalingų kompetencijų darbui šioje srityje. Taip pat mokiniai galėjo pasidalinti su kokiais sunkumais teko susidurti bei pasiūlyti, kaip konkrečiai tobulinti kiekvieną modulį.

Apklausa parodė, kad net 10 modulių buvo įvertinti teigiamai arba labai teigiamai daugiau nei 75 proc. visų mokinių, o 6 moduliai iš jų įvertinti teigiamai arba labai teigiamai daugiau nei 90 proc. visų apklausoje dalyvavusių mokinių. Daugiausia buvo siūlyta peržiūrėti programos įgyvendinimo tempus, nes, pasak mokinių, ne visada spėjama įsisavinti naują medžiagą ar suformuoti įgūdžius. Mokiniai taip pat daugiau nori praktinių užsiėmimų ir užduočių, pastebėta, kad yra poreikis vadovėliams gimtąja kalba, nes visose valstybėse daugiausia naudojama angliška literatūra. Apklausti mokiniai teigiamai vertino mokomųjų įrašų peržiūras, siūlė daugiau taikyti tokių metodų, išskyrė įdomiausius modulius bei apskritai buvo patenkinti įgytomis kompetencijos bei tikisi, kad jos pravers ateityje.

Mokytojai ir socialiniai partneriai pasiūlė daug idėjų ateičiai

IT srities mokytojai, kurie nedirbo su intelektiniu projekto produktu, bei socialiniai partneriai buvo paprašyti įvertinti visą naują IT specialisto profesinio mokymo programą. Tam buvo sukviestos vadinamosios „fokus grupės“ ir apklaustos pagal pusiau struktūruotą klausimyną. Pirmiausia su pasirinktais mokytojais ir socialiniais partneriais buvo pasidalinta programa, vėliau susitikimo metu nuosekliai programa buvo pristatyta pačių kūrėjų, atsakyta į iškilusius klausimus. Susitikimo pabaigoje buvo palikta laiko diskusijai pagal klausimus, kuriuos projekto partneriai buvo suderinę tarpusavyje.

Iš viso apklausti 15 įvairių socialinių partnerių bei 16 profesijos mokytojai. Rezultatai parodė, kad tiek mokytojai, tiek socialiniai partneriai palaiko tarptautinės profesinio mokymo programos idėją ir teigia, kad programa, apjungianti šešių valstybių patirtį, yra labai sveikintina. Nors kai kurie apklausti profesijos mokytojai suabejojo, ar užtenka laiko tokios programos įgyvendinimui, socialiniai partneriai teigė, kad ilginti programos tikrai negalima, nes verslas nori kuo greičiau sulaukti specialistų.

Tiek profesijos mokytojai, tiek socialiniai partneriai sutiko, kad reikia deramai įgyventi praktinį mokymą, ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tinkamam darbinės praktikos įgyvendinimui. Socialiniai partneriai taip pat džiaugėsi, kad yra numatyta mokyti mokinius ekonomikos, verslo pagrindų bei verslumo, be to pabrėžė, kad mokiniai turėtų būti ugdomi kūrybingomis asmenybėmis bei gebėti spręsti kylančias problemas. Vertinimo dalyviai pabrėžė, kad IT sektorius nuolat kinta, todėl pradėta taikyti programa turėtų būti nuolat vertinimas, peržiūrima ir tobulinama pagal esamą poreikį ir įtraukiant socialinius partnerius.

Programos vertinimo metu socialiniai partneriai pasiūlė pradėti galvoti ir apie naujus modulius ar net profesinio mokymo programas, kurios rengtų specialistus darbui su kibernetinio saugumo užtikrinimu, virtualios realybės produktais ar net daiktų internetu.

Paskutiniai žingsniai

Atlikus programos testavimo ir vertinimo analizę, projekto partneriai dar visą liepos mėnesį tobulins naują programą pagal pateiktas rekomendacijas. Patobulinta programa anglų ir lietuvių kalbomis jau rugpjūčio mėnesį bus viešai prieinama visų partnerių internetinėse svetainėse bei specialiai projektui sukurtoje svetainėje http://luit.epa.edu.pt/.