2019-12-31

„Erasmus+“ mokymai: naujos žinios, nauja patirtis, nauja šeima

„Erasmus+“ mokymai: naujos žinios, nauja patirtis, nauja šeima pagrindinė nuotrauka

Plačiojoje mūsų visuomenėje vyrauja nuomonė, jog šių dienų jaunimas yra nemotyvuotas, niekuo nesidomintis ir neturintis tvirtos nuomonės. Talentingiausi jaunuoliai emigruoja į kitas šalis ir savo ateities nesieja su Lietuva. O politikams, regis, jaunimas ir jaunimo problemos pradeda rūpėti tik prieš rinkimus. Visa laimė, kad Lietuvoje aktyviai veikia jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, asociacijos bei viešosios įstaigos. Jos visokeriopai padeda jaunimui – suranda jauniems žmonėms veiklos, įtraukia į savanorystę, konsultuoja, moko ir padeda spręsti įvairias problemas. Ir nors šios organizacijos bei įstaigos padeda jaunimui, neretai joms pačioms prireikia pagalbos. Būtent todėl yra organizuojami tarptautiniai „Erasmus+“ mokymai jaunimo darbuotojams – juose siekiama suteikti naujų žinių, naujų įgūdžių bei dalintis gerąja patirtimi.

Man ir dar trims Klaipėdos atstovėms nusišypsojo sėkmė – mes dalyvavome jaunimo darbuotojų mokymuose „Inspire – Social Innovation and Leadership”, kurie vyko lapkričio 12-25 d.  Slettestrande (Danijoje). „InterCollege” organizuotuose mokymuose dalyvavo 23 jaunimo darbuotojai ir jaunimo organizacijų nariai iš Italijos, Čekijos, Šiaurės Makedonijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Lietuvos. Keturiolika dienų trukę mokymai aprėpė daugybę skirtingų temų, tokių kaip inovacijos, socialinė antreprenerystė, koučingas, lyderystė, problemų sprendimas, tikslų iškėlimas ir kt. Vykdomi užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės suteikė gausybę teorinių žinių bei praktinės patirties, kuri glaudžiai siejasi su mano studijomis ir kurią vėliau nesunkiai pritaikysiu savo darbe.

Man tai buvo pirmieji „Erasmus+“ mokymai. Anksčiau esu dalyvavusi jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų mokymuose Lietuvoje, tačiau į užsienyje organizuojamus tarptautinius mokymus vykau pirmą kartą. Apie mokymus sužinojau gan atsitiktinai. Mane sužavėjo idėja pakeliauti, susipažinti su naujais žmonėmis, apsikeisti idėjomis ir patirtimi bei išmokti ko nors naujo, ką vėliau galėčiau pritaikyti savo veikloje. Vis dėlto, viskas buvo kiek kitaip nei tikėjausi. Visi mano lūkesčiai buvo išpildyti su kaupu.

Vos atvykusi į Slettestrandą susipažinau su daugybe įdomių žmonių su kuriais galėjau laisvai dalintis idėjomis, pasisemti iš jų įkvėpimo, naujų žinių, patirties, bei drauge su jais kurti bendrų projektų ir veiklų planus. Dvi savaitės pralėkė tarsi viena diena. Tiek su organizatoriais, tiek su dalyviais suformavome tvirtus ryšius ir tapome viena stipria komanda. Nė nenumaniau, kad per dvi savaites galima taip prisirišti prie naujų žmonių. Mes visą laiką leisdavome kartu  – tiek užsiėmimų, tiek laisvo laiko metu. Dabar palaikome ryšį virtualiomis priemonėmis. Šiuose mokymuose jaučiausi taip, tarsi visi dalyviai yra mano šeima.

Agnė Mikniūtė