2019-11-21

Integruotų pamokų nauda ugdymo procese

Integruotų pamokų nauda ugdymo procese pagrindinė nuotrauka

Ar integruotos pamokos teikia naudą ugdymo procese kitose šalyse? Tai išsiaiškinti turėjo Klaipėdos Vitės progimnazijos mokytojos: projekto vadovė Lina Bružienė, Rasa Kastėnienė, Regina Bagdonaitė, Loreta Bielskė. Jos 2019 m. spalio mėnesio pabaigoje vyko į pirmąjį susitikimą Bulgarijoje pagal „Erasmus+“ projektą „Connection of different subjects: we did it“. Projekte be Lietuvos dalyvavo Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Turkijos mokytojų komandos.

Pažintis su kalnuotąja Bulgarija prasidėjo susitikimu su Strumyani miesto savivaldybės mero pavaduotoja, kuri papasakojo apie savivaldybės infrastruktūrą, bendradarbiavimą su kitomis šalimis, apie krašto kultūrą ir tradicijas. Atsisveikinę su savivaldybės darbuotojais, vykome į pagrindinį vizito tikslą – į St. Paisty Hilendarski mokyklą Mikrevo kaime. Įvyko oficialus susitikimo atidarymas – nuskambėjo valstybės himnas, iškeltos projekte dalyvaujančių šalių vėliavos, projekto dalyvius pasveikino mokyklos direktorė, mokiniai svečius sutiko dovanomis, šokiu, dainomis, vaišino duona su medumi.

Tą dieną stebėjome pirmą integruotą pamoką „Tradicijos ir folkloras“, kurią pravedė mokyklos šeimininkai. Pamokoje panaudotas daugiadalykinis integravimo būdas: pamoka vesta anglų kalba, pasirinkta tradicija, kai gimusiam vaikui pranašaujama ateitis, duonos dalijimas projekto svečiams, įtrauktos dainos, kurias atliko pagyvenusių žmonių folklorinio ansamblio narės. Po stebėtos pamokos projekto dalyviai susipažino su komandų nariais, peržiūrėjo atliktus namų darbus – vaizdo įrašus, iš kurių galima buvo supažindinti su projekto komandų šalimis bei jų švietimo sistemomis.

Kitą dieną komandos pristatė sukurtus projekto logotipus. Slapto balsavimo būdu išrinktas graikų kurtas logotipas – geltonajame skritulyje užkoduoti galimi integruojami mokomieji dalykai. Stebėjome bulgarų antrą integruotą pamoką „Mitai, legendos ir etninė tolerancija“. Šioje pamokoje irgi panaudotas daugiadalykinis integravimo būdas. Joje dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai, mokiniai vaidino, skambėjo tradicinės romų dainos, šokiai.

Po šios pamokos lietuvių komanda pravedė lietuvių kalbos ir muzikos integruotą pamoką „Mano šeima“. Pamokoje taikytas tarpdalykinis integravimo būdas: vedė du mokytojai (L. Bielskė, R. Bagdonaitė), panaudoti keli ugdymo metodai – ryto ratas, kuriame bulgarų vaikai išmoko lietuviškai pasisveikinti, bei susipažinimas, kuris padėjo išmokti visą lietuvių kalbos sakinį. Pamokoje buvo pristatytas žodynėlis, mokomasi naujų šeimos narių pavadinimų, praktinėje dalyje pildomas genealoginis medis, dainuojama lietuviška daina „Mano šeima“, įsivertinta naudojant „Šviesoforo“ metodą bei reflektuojama panaudojant tris nykščių pozicijas. Pamokos fragmentus galima pažiūrėti internete adresu: https://youtu.be/dpI_HeKTCKs bei https://youtu.be/kIqv4YfFbjQ.

Per projektą galėjome ne tik pasimokyti iš kolegų bulgarų, bet ir pasidalinti savo darbo patirtimi, tobulinti anglų kalbos žinias, bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje, susipažinti su kitos šalies kultūra. Stebėtos integruotos pamokos padėjo įsitikinti, kad integravimas tampa vis svarbesnis reiškinys šiuolaikinėje švietimo sistemoje ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus, greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina bei išplečia mokinių žinias bei gebėjimus, žadina mokymosi motyvaciją, ugdo bendravimą ir bendradarbiavimą, skatina mokytojus dirbti komandoje.

Integruotų pamokų stebėjimą tęsime kitame projekto susitikime Turkijoje!

Tekstą  sukūrė Loreta Bielskė