2017-07-13

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos projektas

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos projektas pagrindinė nuotrauka

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje 2015-2017 m. vykdomas Erasmus+KA2 projektas“Mokyklos be sienų“, kurio tikslas yra tyrinėti ir palengvinti reemigravusių (grįžusių iš užsienio mokymo įstaigų ) moksleivių socialinę-psichologinę adaptaciją mokykloje.Kad ir kokia būtų tokių vaikų gyvenimo užsienyje trukmė, persikėlimas gyventi į Lietuvą susijęs ne tik su kalbinės ir socialinės bet ir su ugdymo aplinkos pakeitimu. Projekto partneriai-Westbourne Academy, Ipswich, UK -turi sukaupę didžiulę patirtį darbe su imigrantais ir mielai dalinosi patirtimi vizitų , seminarų, trumpalaikių mokymų metu.

Užbaigiant mokslo metus Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje gegužės 7-12 dienomis vyko trumpalaikiai mokymai(si) kartu su projekto partneriais iš Westbourne Academy, Ipswich, Anglijos, kurių metu nagrinėjome imigrantų ir reemigrantų klausimus. Westbourne Academy mokosi daugiau nei 200 imigrantų, iš kurių net 40 lietuvių. Projektinių susitikimų ir mokymų metu mes ruošėme anketas, domėjomės lietuvių moksleivių adaptacija Westbourne, kokia pagalba jiems teikiama ir kaip vyksta jų integracija. Visą sukauptą patirtį pritaikėme mūsų mokykloms ir išleidome leidinuką su praktiškais patarimais „Darbo su reemigrantais metodinės rekomendacijos mokytojams“.

2017 m.gegužės 11 dieną įvyko tarptautinė konferencija „Anglijos mokykla iš arti. Gerosios patirties sklaida dirbant su mokiniais, grįžusiais iš užsienio“, kurios metu mūsų gimnazijos ir Westbourne gimnazijos pedagogai bei psichologai dalijosi gerąja patirtimi.

Konferencijos metu apžvelgėme darbo su reemigrantais iššūkius bei pasidalijome neįkainojama patirtimi, įgyta projekto metu ir jau sėkmingai pritaikyta gimnazijoje, dirbant su reemigrantais.

Svečiai iš Westbourne Academy pristatė konkrečius žingsnius, kaip jie dirba nuo pat pirmos dienos su atvykusiais mokiniais, palengvinant jų adaptaciją mokykloje. Kolegų iš Westbourne Academy patirtis labai naudinga, nes jie Suffolk grafystėje yra šios srities lyderiai. Ypač sudomino visus „Vertikalios klasės“, kurias jie vadina „Namais“. Skirtingai, nei įprasta mūsų švietimo sistemoje, jų klasės sudaromos iš skirtingo (11-16 m.) amžiaus mokinių. Tokios sistemos privalumai yra tai, kad vyresnieji padeda jaunesniems, atsiranda glaudesnis bendravimas tarp mokinių visoje mokykloje ir jie susitinka kasdien po 20 minučių kartu su savo klasės vadovais.

Vizito Lietuvoje metu partneriai iš Anglijos susitiko su pas mus besimokančiais reemigrantais, bendravo su jais įvairių veiklų metu, lankėsi pamokose, domėjosi kultūra ir papročiais.

Visi sutarėme, jog norint padėti emigrantams ir reemigrantams, būtina atkreipti dėmesį į tos šalies kultūrą, švietimo sistemą, kalbos barjerą, mokinio socialinę brandą, kuri yra suformuota kitoje kultūroje. Tik bendru darbu su pagalbos vaikui specialistais, psichologais ir glaudžiai bendradarbiaujant su šeima galime pasiekti gerų rezultatų.

Virginija Kanapinskienė, projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė