2017-04-14

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija išskleidė sparnus mokinio sėkmei

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija išskleidė sparnus mokinio sėkmei pagrindinė nuotrauka

Platus pasaulis atveria daug galimybių: pažinti, kurti, keliauti, mokytis, dalintis...

Šiandienos skaitmeninė era tas galimybes dar labiau išplečia ir perkelia į visas gyvenimo sritis. Kadangi švietimas yra viena prioritetinių visuomenės sričių ir savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą, būtina žengti koja kojon su laiku, keistis, tobulėti, priimti iššūkius, neužsidaryti, žengti į pasaulį.

Į pasaulį drąsiai žengia ir Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, kurios filosofija – mokykimės, kurkime, draugaukime – kelkime bures į gyvenimo vandenyną. Tai atvira kaitai mokykla, ne pirmus metus, dalyvaujanti įvairiuose projektuose bei viena pirmųjų išbandanti naujoves. Šiuo metu mokykla dalyvauja dviejuose ES finansuojamuose tarptautiniuose projektuose ERASMUS+ kartu su šalimis partnerėmis: Ispanija, Malta, Čekija, Kipru, Italija, Turkija, Suomija.

„Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei” – ERASMUS+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas, kuriuo siekiama tobulinti ir gilinti darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių iniciavimo gebėjimus. Liudviko Stulpino progimnazija jame dalyvauja nuo 2015 m. birželio iki 2017 m. vasaros.

Žingsniai į pasaulį: keliame sparnus

Pirmieji žingsniai įgyvendinant projektą buvo žengti dar 2015 m. rugsėjį, kuomet anglų kalbos mokytoja Viktorija Girdžiūnienė ir mokyklos psichologė Asta Petrulienė dalyvavo savaitės trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose (,,Teaching Through 21th – Century Methodologies”, ,,Human Resource Managament”) Prahoje, studijavo XXI a. mokymo(si) metodus, sėmėsi patirties apie lyderystę, komandinį darbą, motyvaciją, inovatyvius mokymo(si) metodus.

Tų pačių metų pavasarį pradinių klasių mokytoja Edita Gužauskienė vyko į Kiprą ir savaitės trukmės ,,Interactive media for ,,Interactive” teaching” kursuose mokėsi dirbti įvairiomis programomis, kūrė prezentacijas ir klausimynus bei filmą iš nuotraukų su ,,Movie Maker” programa. Įgyta patirtimi mokytoja pasidalino su kolegėmis iš kitų mokyklų šių mokslo metų sausį, vesdama teorinį-praktinį seminarą ,,Filmų kūrimo ,,Movie Maker” programos panaudojimas pradiniame ugdyme”. Seminaro įrašą galima pažiūrėti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Kd-0LCYUqrA

Kadangi šiuolaikinės kartos mokinių gyvenimas neatsiejamas nuo IT ir interneto kuriamos alternatyvios tikrovės, džiaugiamės dalyvavę Suomijos bendrovės ,,Euneos“ organizuojamuose ,,Tap-Swipe-Pinch-General iPad/Android bei Tap-Swipe-Pinch into English“ kursuose Ispanijoje. Projekto koordinatorė Inga Šimonytė ir pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė išbandė daug įvairių praktinių užduočių su iPad/Android programėlėmis (Google, Drive, Thinglink, Nearpod, Evernote, Lenso Create, Loopster, Socrative, i-Nigma, iMovie). Buvo gauta patrauklių pavyzdžių, kaip planšetiniai kompiuteriai gali praturtinti ugdymo procesą, paįvairinti mokymo(si) veiklas. O kur dar galimybė pritaikyti kūrybinius gebėjimus, mokėjimo mokytis bei problemų sprendimo kompetencijas, patobulinti bendravimo multikultūrinėje aplinkoje įgūdžius!

2016 m. vasara mokyklos mokyklai taip pat buvo ypatinga – mokytojai tobulino savo įgūdžius Maltoje, St. Julian‘s mieste ETI (Executive Training Institute) organizuotuose kursuose. Į juos vyko anglų kalbos mokytoja Kristina Rasiukienė ir pradinių klasių mokytojos Sadutė Drungilienė bei Aurelija Plesevičienė. Anglų kalbos mokytoja K. Rasiukienė dalyvavo kursuose „Methodology Revisited, Revitalised & Renergised“, kurių metu kartu su kolegomis iš Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Austrijos, Ispanijos, Vengrijos ir Maltos apžvelgė naujus ir šiek tiek užmirštus užsienio kalbų mokymo(si) metodus, idėjas ir veiklas, dalinosi savo patirtimi, sėmėsi naujų minčių. Pradinių klasių mokytojos tobulino savo anglų kalbos žinias kursuose „Fluency&English Language Development for Teachers“. Mokytojos taip pat susipažino su Maltos istorija, kultūra, architektūra ir gamta, užmezgė naujus ryšius su kolegomis iš kitų šalių. Užsiėmimų metu buvo kalbama angliškai, susipažinta su kitų šalių edukacinėmis sistemomis, jų mokyklų tradicijomis, kultūra.

Patirties sklaida: iššūkiai ir galimybės

Siekdama pagrindinio projekto tikslo – skatinti mokytojų tobulėjimą ir atvirumą naujovėms siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos – mokykla organizavo respublikinę konferenciją ,,Projektinės veiklos galimybės mokinio pažangai skatinti“, kurioje buvo skaitomi pranešimai apie tarptautinių projektų įgyvendinimą, bendradarbiavimo galimybes.

2016 m. vasario mėn. Liudviko Stulpino progimnazijos ERASMUS+ KA1 projektas buvo pristatytas Klaipėdos regiono švietimo įstaigų projektų mugėje ir sulaukė didžiulio susidomėjimo.  Anglų kalbos mokytoja Viktorija Girdžiūnienė savo patirtimi taip pat dalinosi Sendvario progimnazijoje vykusioje respublikinėje ERASMUS+ apibendrinamojoje-metodinėje konferencijoje.

Švęsdami Europos kalbų dieną šių mokslo metų rugsėjį, mokytojai supažindino mokinius su šalimis, kuriose kėlė kvalifikacijją dalyvaudami ERASMUS+ projekte. Mokiniai daugiau sužinojo apie Ispaniją, Kiprą, Maltą.

Džiaugiamės, kad pamokas paįvairino savo apsilankymu mus pagerbę kolumbietis lektorius Aleksas Kulvietis, Klaipėdos universiteto dėstytojos Jūratė Deriukaitė, Susan Robbins ir kiti.

Nuo guodžio mėnesio mokykla įsitraukė į ,,eTwinning“ projektą. Mokytojai dalyvavo pačioje mokykloje vykusiame seminare, kurio metu pristatyta ,,eTwinning“ programa: susipažino su internetiniais ,,eTwinning“ portalo įrankiais, sužinojo, kaip virtualiai bendrauti, keistis idėjomis, patirtimi ir dalyvauti internetiniuose projektuose. Visi dalyvavę mokytojai užsiregistravo šioje programoje ir turėjo galimybę sudalyvauti jau vykdomame projekte ,,Mano mokykla“. Vėliau  mokyklos mokytojai įsitraukė į dar tris eTwinning projektus: ,,Handmade Christmas decoracion“, kurio tikslas – apsikeisti įvairiomis vaikų rankų darbo dekoracijų idėjomis su kitomis pasaulio šalimis, ,,Video fun for Christmas“ – linksmų filmukų, skirtų pasveikinti su Kalėdomis, kūrimas. Vasario mėnesį vyko trumpas projektas, skirtas supažindinti vaikus, kaip saugiai elgtis internete–  ,,Internet mind map“.

Šių metų žiemą taip pat netinginiavome. ,,Pažiūrėk ir pabandyk pats” – tokiu šūkiu galima būtų pavadinti mokykloje vykusį praktinių-teorinių seminarų ciklą Vakarų regiono ir Klaipėdos miesto mokytojams, vykusį vasario mėnesį. Matematikos, anglų kalbos bei pradinių klasių mokytojos vedė atviras pamokas, kuriose buvo naudojami planšetiniai kompiuteriai, atliekamos užduotys on-line, vestos pamokos CLIL metodu, praktiškai parodytos iPad/Android programų panaudojimo galimybės, naudoti aktyvieji mokymo(si) metodai, kūrybiškai naudoti interneto ištekliai (vaizdo medžiaga, testai iš interneto svetainių ir kt.). Seminarų metu mokytojai taip par pristatė ERASMUS+KA1 projektą, pasidalino savo patirtimi, įkvėpė kolegas rašyti paraiškas dalyvauti projekte.

Rezultatai: patirtis ir nauda

Tarpkultūrinė patirtis, tikslingas planšetinių kompiuterių ir interaktyvių lentų panaudojimas sudarė galimybių mokykloje efektyviau naudoti IKT taip skatinant mokinių kūrybiškumą, tobulinti mokymosi kompetencijas siekiant kiekvieno iš jų asmeninės pažangos. Mokytojų dalyvavimas kursuose, žinių bei patirties sklaida paskatino glaudų visos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, prisidėjo prie mokyklos kaip organizacijos tobulėjimo.

Projektas tęsiasi.

Ruošiamės organizuoti tarptautinę konferenciją ,,Inovatyvus ir atviras mokymas”. Toliau keliame sparnus ir laikome atvertą langą į pasaulį, kad būtume šiuolaikiški, aktyvūs, kūrybingi ir atviri!

 

Projekto koordinatorė Inga Šimonytė, Liudviko Stulpino progimnazijos anglų kalbos mokytoja