2018-12-28

Matematika gyvenimui – lengvai ir žaismingai

Matematika gyvenimui – lengvai ir žaismingai pagrindinė nuotrauka

2012 metų Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos (angl. „Organisation for Economic and Social Cooperation and Development“ – OECD) PISA (angl. „Programme for International Student Assessment“) tyrimo rezultatai atskleidė, kad Europoje didelė dalis žmonių turi žemus matematinius gebėjimus ir ta dalis įvairiose Europos šalyse skirtinga – 15 % Lenkijoje, 19 % Austrijoje, 23 % Italijoje, 26 % Lietuvoje ir 42 % Kipre. „Europa 2020“ tiksluose numatyta šią dalį sumažinti iki 15 %. Taip pat atkreiptas dėmesys į jaunų ar mažiau išsilavinusių žmonių nedarbą ir neužimtumą, į poreikį skatinti žmones nuolat mokytis ir aktyviai integruotis į darbo rinką. 2014–2015 metų PIAAC suaugusiųjų gebėjimų tyrimas atskleidė, kad beveik visose 28-iose ES šalyse yra didelis poreikis stiprinti suaugusiųjų kritinį, į problemų sprendimą orientuotą mąstymą informacinių technologijų srityje.

Siekiant atliepti visus šiuos probleminius Europos tikslus, penkių ES šalių komanda pradėjome „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „M-Easy: žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“, kurio tikslas – sukurti novatorišką ir suaugusiems patrauklią matematikos žinių stiprinimo programą mobiliųjų programėlių pagrindu. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti sukurtame tinklapyje http://measy.lpf.lt/.

Planuodami ir vykdydami projektą kėlėme klausimus: „Ar gali matematika būti įdomi, lengva ir naudinga kiekvieno žmogaus gyvenime? Kaip galėtų suaugusiųjų švietėjai sudominti besimokančiuosius matematikos studijomis?“

Atkreipėme dėmesį, kad nemažai daliai žmonių nėra aišku, kam gi jiems gyvenime reikalinga matematika. O matematika yra visur aplink mus – statybose, kelyje, sporte, virtuvėje… Norime protingai pirkti? Planuojame kelionę? Laukiame šeimos pagausėjimo? Planuojame namų remontą? Norime įsirengti baseiną? Kepame pyragus? – kur bebūtume ar kuo beužsiimtume, susiduriame su klausimais, į kuriuos atsako skaičiavimai, matematikos veiksmai. Akivaizdu, kad matematika yra visur ir ji tikrai naudinga gyvenime.

Galvojome, ar ji gali būti lengva ir patraukli mokytis? Bendru sutarimu priėjome išvadą, kad mokytis visada įdomu to, kas susiję su mūsų kasdieniu gyvenimu. Taigi, išsikėlėme tikslą sukurti žmonėms patrauklią matematikos žinių stiprinimo programą. Jos pagrindas – mobiliosios programėlės, kurių uždaviniai paremti konkrečių matematikos žinių reikalaujančiomis gyvenimiškomis situacijomis – paskolos, valiutų operacijos, kulinarija, namų remonto ar statybų darbai, atlyginimai ir išlaidos, laiko planavimas ir kt.

Mūsų sukurti uždaviniai unikalūs tuo, kad nuo pat pradžių būtina įsijausti į savo gyvenimo situaciją ir įrašyti į uždavinio sąlygą savo pageidaujamus skaičius. Pavyzdžiui, norite pakeisti namų kambario grindis – iškloti jas naujomis grindjuostėmis. Galite pasirinkti konkretaus dydžio grindjuostes ir per kelis skaičiavimų žingsnius apskaičiuoti, kiek reikės konkretaus dydžio grindjuosčių jūsų kambariui iškloti. Jei nežinote, kaip spręsti situaciją – sužinosite peržvelgę uždavinio paaiškinimus.

Uždaviniai pateikiami žaisminga forma. Jų temos ir sąlygos sukurtos taip, kad įtvirtintų 27 matematinius gebėjimus iš aritmetikos, geometrijos, statistikos sričių. Gebėjimus atrinkome projekto pradžioje, atlikę suaugusiųjų iš partnerių šalių apklausą. Uždaviniai pritaikyti žemesnės kvalifikacijos asmenims, tačiau juos gali naudoti bet kas, norintis žaismingai pasimokyti matematikos gyvenimui arba tiesiog pagerinti savo matematikos žinias. Suaugusiųjų švietėjams rengiama metodika, pamokų planas ir vadovas, kaip mokyti suaugusiuosius matematikos, naudojant į gyvenimiškų situacijų sprendimą orientuotas mobiliąsias programėles.

Šiuo metu aktyviai bendradarbiaudami projekto partnerystėje jau sukūrėme 15 mobiliųjų programėlių, dar 5 programėlės kuriamos. Sukurtas programėles galima išbandyti, jos yra atvirai pasiekiamos šiuo adresu http://measy.lpf.lt/mobile_app.html. Programėles bandome ir nuolat tobuliname patys, projekto  vykdytojai.  2019 metų gegužės mėnesį pakviesime sistemiškai jas išbandyti ir testuoti dar 17 darbuotojų iš 6 partnerių organizacijų.

Siekiame, kad matematikos žinių tobulinimui skirtas „M-Easy“ mobiliąsias programėles mielai naudotų suaugusiųjų švietėjai ir besimokantys suaugusieji, įskaitant migrantus, pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus. Numatyta, kad ne mažiau kaip 55 iš 80 pilotinių mokymų dalyvių pakels savo matematikos žinių lygį bent 40 %, sustiprės jų motyvacija toliau mokytis ar dirbti, tikimės, kad dalis jų įsidarbins dar mokymų metu. Bent 70 suaugusiųjų švietėjų vietinių sklaidos renginių metu įgys gebėjimų integruoti „M-Easy“ mokymo kursą savo vykdomose programose. Keturių šalių (Italijos, Kipro, Lenkijos, Lietuvos) užimtumo tarnybų darbuotojai išmoks naudoti „M-Easy“ mokymų programą paslaugų nedirbantiems ir nesimokantiems sektoriuje.

Besidomintieji matematikos gebėjimų stiprinimu jau dabar gali rasti įvairias mobiliąsias matematikos mokymosi programėles, kurios atidžiai atrinktos ir rekomenduojamos „M-Easy“ projekto partnerių. Patys projekto vykdytojai išmoko kūrybiškai žvelgti į matematiką ir patiria matematikos džiaugsmą. Taip pat sukurta ir tobulinama mobilioji programėlė visad yra šalia, mobiliajame įrenginyje, ir prireikus gali būti panaudota bet kuriuo momentu mokymosi ar praktinio matematinio sprendimo paieškos tikslu. Kuriama „M-Easy“ mokymo programa, mobilioji aplikacija ir projekto svetainė – atvirieji švietimo ištekliai, kurie bus nemokami, laisvai prieinami ir projektui pasibaigus.

Taip prisidedame prie Europos Sąjungai keliamų bendrų uždavinių sprendimo: sumažinti žemą matematinių žinių lygį turinčių gyventojų skaičių iki 15 %, pakelti užimtumo lygį iki 75 %, padidinti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą iki 15 % . Nes žinių ekonomikos eroje kiekvieno žmogaus bendrieji gebėjimai, kalbinis ir matematinis raštingumas lemia jo ekonominę ir socialinę gerovę („Europa 2020“ tikslai).