2017-11-06

Muzika ir menai – kelias į tarpkultūrinio dialogo kūrimą

Muzika ir menai – kelias į tarpkultūrinio dialogo kūrimą pagrindinė nuotrauka

Pastaruoju laikotarpiu, kai vis dažniau išgirstame apie teroristinius išpuolius, visuomenės narių nesaugumo jausmas didėja. Žmonės tampa įtaresni atvykėliams, mažėja tolerancija kitos tautybės, rasės žmonėms, nesistengiama suprasti vienas kito. Kyla priešiškumas tarp kaimynų, miestų ar valstybių, nes žmonės atmeta viską, kas nėra pažįstama.

Lietuviškas rudeniškas oras 2017 m. rugsėjo 18 d. pasitiko 36 besišypsančius jaunuolius. Šie žmonės atvyko iš Slovakijos, Bulgarijos, Rumunijos, Kipro, Turkijos bei, žinoma, Lietuvos  į jaunimo mainų projektą „Music and arts as a way to intecultural dialogue“. Projektas vyko rugsėjo 18–24 dienomis Kaune. Pagrindinis projekto tikslas – vystyti tarpkultūrinį dialogą, pasitelkiant muziką ir menus kaip komunikavimo priemones. Projektas apėmė tokias temas kaip sumažėjusi tolerancija, negebėjimas bendrauti su kitų kultūrų atstovais. Didžioji dalis atvykusių dalyvių turėjo patirties su muzika ir menais bei buvo labai motyvuoti ir aktyvūs viso projekto metu.

Projekto metu buvo naudojami neformaliojo ugdymo metodai bei skatinamas mokymasis iš patirties. Buvo vykdomos įvairios kūrybiškos veiklos, tokios kaip: kūrybinės dirbtuvės, vietinių gyventojų apklausa, kiekvienos šalies pristatymas apie kultūros ir meno problemas bei situaciją jų šalyje, improvizacijos sesijos, spalvų terapija, vaidmenų žaidimai, šokiai, muzikos bei teatro sesijos, kurių metu dalyviai galėjo išreikšti savo mintis ir atrasti kelią į neverbalinę tarpkultūrinę komunikaciją.

Be abejo, projektas nepraėjo ir be tarpkultūrinio pažinimo – kiekvienos šalies tarpkultūrinio vakaro. Šioje veikloje dalyviai buvo labai kūrybiški, vakarai baigdavosi tradiciniais šokiais ir muzika. Ieva, viena iš projekto lietuvių dalyvių, džiaugėsi projekto veiklomis: „Labiausiai patiko šalių stereotipų pavaizdavimas, komandinė užduotis Kauno mieste ir, žinoma, tarpkultūriniai vakarai, dar gal galėčiau pridėti, skulptūrų kūrimas vienas iš kito“.

Turkų lyderis Özgür taip pat džiaugėsi aktyviomis veiklomis bei įgyta patirtimi: „Projektas buvo puikus. Jo metu buvome užimti linksmomis ir įdomiomis veiklomis, kurias vedė tiek dalyviai, tiek organizatoriai. Kalbant apie veiklas, viena iš labiausiai patikusių – tarpkultūriniai vakarai, kurie buvo ypač informatyvūs ir linksmi. Daug sužinojome apie kitas šalis. Gera socializacija bendraujant su kitais dalyviais bei tolerancijos mokymasis suprasti ir gerbti vienas kitą – dar viena šauni patirtis projekte“.

 

Regis, jog savaitė – per trumpas laiko tarpas, jog įvyktų pokyčiai ir galbūt teiginys, kad didesni pokyčiai reikalauja nemažai laiko – teisingas, tačiau per „Music and arts as a way to intercultural dialogue“ projektą 36 jauni žmonės patobulino daug bendrųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijų. Taip pat jie išsiugdė kitokį požiūrį į kitataučius – tapo tolerantiškesni. Be to, susipažino su neformaliojo švietimo metodais, įvairiomis meno, muzikos veiklomis, terapijomis, todėl galės visa tai taikyti praktikoje, bendraujant su kitataučiais ar skatinant visuomenės narius keisti požiūrį į juos.

Galima drąsiai teigti, jog tai buvo nuostabios septynios dienos, kupinos gerų emocijų, kūrybiškų ir aktyvių veiklų, tarpkultūrinio bendravimo ir pažinimo, tolerantiškumo jausmo ugdymo per muziką ir menus bei nuolatinio kiekvieno dalyvio, kaip asmenybės, augimo. Tikimės, jog šis projektas padėjo pajudėti žingsneliu toliau link didelio pokyčio – visapusiško tarpusavio supratimo, nepaisant, kokios rasės ar tautybės esame, pagarbos žmogaus teisėms, išankstinių stereotipų panaikinimo bei požiūrio, jog mes visi vienodi ir lygūs.

„Tai buvo įsimintina savaitė, susiradau naujų draugų, susipažinau su daugybe nuostabių, įdomių žmonių, su kuriais palaikau ryšius iki šiol. Viso projekto metu jautėmės kaip viena didelė šeima“, – taip po projekto kalbėjo dalyvė Ieva.

Dėkojame Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai Lietuvoje (JTBA), administruojančiai šios programos jaunimo sritį ir programai „Erasmus+“, be kurių šis nuostabus projektas nebūtų įvykęs.