2018-04-24

Veiksmingos migrantų integracijos į tarptautinę darbo rinką iššūkiai

Veiksmingos migrantų integracijos į tarptautinę darbo rinką iššūkiai pagrindinė nuotrauka

Vieni svarbiausių klausimų, sprendžiamų Europos Sąjungoje, yra migrantų integracija ir jų aktyvus dalyvavimas darbo rinkoje. Todėl, remiant Europos Komisijai, programos „Erasmus+“ lėšomis buvo finansuotas suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginių partnerysčių projektas „Raising inclusion into the Labour Market of refugees, asylum-seekers and migrants, on the base of entrepreneurial competencies development“. Projektą vykdo NVO Kūrybinės ateities idėjos (Lietuva), Asociatia Everest (Rumunija), SSM Global training services LTD (Kipras), Asociación Emprende Empleo (Ispanija) ir Turku University of Applied Sciences LTD (Suomija). Projekto idėja - sukurti naują mokymo programą pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams, kuri įgalins didinti minėtų asmenų verslumo ir karjeros planavimo kompetencijas bei palengvins jų integraciją darbo rinkoje. Ši mokymo programa padės tobulinti dalyvių verslumo ir karjeros planavimo kompetencijas ir padės jiems lengviau integruotis į darbo rinką. Mokymo programa bus sudaryta iš penkių modulių: „Mokymasis visą gyvenimą“, „Darbo rinkos poreikiai ir reikalavimai“, „Skirtingos situacijos darbo rinkoje“, „Kultūrinė aplinka“ ir „Darbo kultūra“.

Projekto metu, siekiant nustatyti migrantų poreikius bei darbdavių ir socialinių darbuotojų nuomonę apie svarbiausius iššūkius, įdarbinant migrantus, buvo atlikti kiekybinis ir kokybinis tyrimai. Juose dalyvavo 150 migrantų (po 30 iš kiekvienos šalies partnerės), 150 darbdavių (po 30 iš kiekvienos šalies partnerės) ir 50 socialinių darbuotojų migrantų (po 10 iš kiekvienos šalies partnerės).

Tyrimo metu buvo nustatyta migrantų, norinčių įsitvirtinti darbo rinkoje, reikiamų įgūdžių stoka. Jiems nepakanka komunikacinių, mokymosi, verslumo bei kalbinių įgūdžių. Šias problemas dalis migrantų sprendžia aktyviai studijuodami, dalyvaudami praktinėje veikloje bei palaikydami ryšius su darbo biržos specialistais.

Darbdaviai daugiausia problemų turi su migrantais, neturinčiais patirties (30 %), kvalifikacijos (28 %), ar reikiamų darbinių įgūdžių (28 %). Darbo rinkos reikalavimų žinojimas yra laikomi svarbiausiu gebėjimu visose 5 šalyse. Socialiniai darbuotojai (75 %) ir darbdaviai (67 %) mano, kad tai turi būti aktualiausia tema, mokant migrantus. 51 % darbdavių mano, kad migrantams būtų naudinga daugiau išmokti apie šalies darbo kultūrą. Dažniausiai pasitaikančios problemos darbe yra susijusios su darbo metodais (41 %), bendravimu su bendradarbiais arba klientais (22 %), bendradarbių arba klientų požiūris į migrantus (21 %) ir darbo valandos (21 %).

38% visų respondentų mano, kad itin svarbi tema migrantams yra verslumas. Dažnai pasitaikanti problema buvo vietinių gyventojų požiūris į migrantus. Nėra paprasta įtraukti šią temą į mokymus, kai jie skirti migrantams. Tačiau kuriant mokymo programą, reikėtų atsižvelgti į tai ir numatyti vietinių gyventojų dalyvavimą kai kuriuose mokymuose. Patys migrantai antra svarbia problema iškėlė religines problemas (20 %).

Darbdaviai ir socialiniai darbuotojai mano, kad daugiausia problemų darbo rinkoje kyla dėl darbo prašančių migrantų darbinės patirties stokos, nepakankamos kvalifikacijos bei būtinų įgūdžių nebuvimo arba pačių migrantų nenoro įsidarbinti laisvose darbo vietose, o taip pat ir dėl migrantų įgyto išsilavinimo užsienio šalyje nepripažinimo. Darbdavių ir socialinių darbuotojų nuomone, šias problemas padeda spęsti tradicinių paskaitų lankymas, mokymasis darbo vietoje, nuotoliniai kursai ir edukacinė vaizdo medžiaga.

Tyrime taip pat pateikiami lyginamieji duomenys apie specifines migrantų integracijos sąlygas šalyse partnerėse, atsižvelgiant į socialines, kultūrines ir ekonomines aplinkybes.

Daugiau informacijos apie šį tyrimą galite rasti čia.